APS Bestyrelsen

Denne bestyrelse konstituerede sig selv marts 2019

Tryk for

( kræver login )

Login kan rekvireres ved: larskarmark@gmail.com

 

Direktør for APS

Roberto Vejrup

roberto@vejrup.com

+45 30813857

Næstformand

Torben Meisner

jtmejsner@mail.dk

+45 86281155

Bestyrelsesmedlem

William M.Christensen

dwmch2@c.dk

+45 240184506

1. suppleant

Erling Staal

xxx@xxxxx

+45 60125948

Formand

Allan Lillebæk

allan.lillebaek@gmail.com

+45 31139595

Sekretær

Birger Agergaard

birger@studstrup.dk

+45 61308699

Bestyrelsesmedlem

Poul Erik Anderson

an@grenaa-gym.dk

+45 24267806

2. suppleant

Kim Mikkelsen

kim@dolmermikkelsen.dk

+45 40255957

Ejendomsselskabet Feriecenter Bønnerup Strand ApS

I efteråret 2015 stiftedes et nyt selskab med henblik på overtagelsen af Centerbygningerne i centret fra Dayz - gældende fra oktober 2015.

Financieringen af handelen endte med en intern løsning med udstedelsen af anparter på kr. 5000 pr. stk. blandt centrets ejere og handelen blev effektueret okt. 2015.

Selskabet indtrådte som nye ejere i den dengang gældende aftale mellem Dayz og ejerforeningen og selskabet overtog alle tidligere Dayz funktioner med undtagelse af udlejningen.

Pt. - forår 2016 - er udlejningen administreret af Danland og driften af receptionen er ligeledes overgået til  Danland.

Ejendomsselskabet Feriecenter Bønnerup Strand ApS er en teknisk foranstaltning i forb.m.med handelen med Dayz - og Bønnerup Strand Aps udspringer fra Ejerforeningens personkreds.

Mail til APS

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand / webmaster +45 23393242 / larskarmark@gmail.com  © 2015 Karmark

  • Facebook App Icon