top of page

Tidligere nyheder

- overført fra Nyhedssiden

...fra bestyrelsen:

28.aug.2018: Referat af bestyrelsesmøde nr.128

Varmeanlæg - malerarbejde - mails fra ejere - salg af ejligheder mm.  Referater fra Bestyrelsesmøder

21.aug.2018: Program for arbejdsdag d.8 sept.2018

Bestyrelsen inviterer til fælles arbejdsdag lørdag d.8.9 kl. 9:00. Se program

18.juni 2018: Bidrag ifm. brugsretsaftale

Bestyrelsen informerer om opkrævningsmetode ved bidrag i forbindelse med brugsretsaftale... Orienteringsbreve

2.febr. 2018: Indkaldelse til Generalforsamling 3.marts kl.13:00

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling lørdag d. 3 marts kl. 13:00...Generalforsamlinger

14.dec 2017: Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til Ekstraordinær Generalforsamling, torsdag d.14.dec. 2017, kl.19:00    Se mere 

29 nov. 2017: referat fra bestyrelsesmøde nr.122

Ekstraordinær GF ( bestyrelsen om afstemning ) - budget - viceværtmedhjælper - mails fra ejere mm....Referater fra Bestyrelsesmøder

4 okt.. 2017: Referat af bestyrelsesmøde 121

Malerarbejde - Cykelskure - Besøg fra Fanø mm....Referater fra Bestyrelsesmøder

22 aug. 2017: Referat af bestyrelsesmøde 120

Malerarbejde - Tinglysning af vedtægter - status sommerudlejning...Referater fra Bestyrelsesmøder

6.juli 2017: Ejer sponsorerer nye net til boldbanen

Søren Havland C105 skænker net til vores center...se mere

30.juni 2017: Malerarbejde

Brev til ejerne vedr. malerarbejde - se Orienteringsbreve

8.juni 2017: Fælles arbejdsdag i september

Betyrelsen inviterer til fælles arbejdsdag & hyggeligt samvær d. 9.sept. 2017. Se mere

17.maj 2017: Referat af bestyrelsesmøde 119

Tinglysning af vedtægter - samarbejdsaftale - arbejdsdag mm...Referater fra Bestyrelsesmøder.

5.april 2017: Referat af bestyrelsesmøde 118

​Konstituering - Vedtægter - Maling - mails fra ejere - salg af lejligheder...Referater fra Bestyrelsesmøder

25.marts 2017: Referat af generalforsamling og formandens beretning

12.febr.2017: Fugt og kondens

Brev til ejerne vedr. fugt og kondens i lejlighederne - se Orienteringsbreve..

3.febr. 2017 Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling d.4. marts kl.13:00 + tilmeldingsskema    Generalforsamlinger

Please reload

...fra Jens Erik og personalet:

nov/dec. 2019:

 • uge 44:        Fitnessrum renoveres + males + hovedrengøres

 • uge 45-46:   Optagning af skadet gulv i spillekælderen

 •                      Nedlægning af nyt gulv i spillekælderen

 •                      Overdækning af indgang til indendørs-pool

 •                      Lys v. overdækning + lampesensor ved trappen til lyset

 • uge 46:        Nye Spa-tanke og pumpe monteres

 • uge 47:        Hovedrengøring + maling af spillekælderen

 • uge 48:        Trappe monteret i pool

 • uge 2-3-4:   Toiletter i baderum, receptionen og kælderen

 •                     Vaske – haner – toiletter i baderum

 •                     Toiletter – haner – urinaler – spejle

 •                     Maling af fliser – loft – døre i receptionens toiletter

 •                     Toiletter + haner + nye spejle i kælderen

  •                     Hovedrengøring – afkalkning – maling – rep af                         fuger i indendørs pool

maj/juni. 2019:

 • Den gamle olietank er blevet sløjfet pr. 17.6.2019, af et autori-seret firma kr. 7.590. Dette, og det nye tiltag med vort nye varmeanlæg vil efterfølgende blive tilføjet i en ny BBR.

 • Cykler, som stod i skuret med strips, er fjernet.

 • Der er nu blevet opsat udsugninger i badeværelser, ved de ejere, der har ønsket dette.

 • Der er etableret en plade ved spa.

 • Maleren har været i gang, og det er en større udfordring, end han havde troet, og det kan let trække ud, da der i øjeblikket er stor mangel på håndværkere.

 • Afdækningen ved trappenedgange på blok D havde løsnet sig, men de er blevet limet på igen, med noget bedre lim.

 • For enden af blok D bliver der opsat hegn, i stedet for planterne.

dec./jan. 2019:

 • Varmepumpen kører upåklageligt. Olietanken er koblet fra, og gasanlægget er koblet til. Gasanlægget er godkendt. Der bliver hele tiden justeret på anlæggene så støjen fra varmepumpen bliver mindre og mindre. Det er lige nu, hvor det er koldt, at støjen er værst, da anlægget yder det ypperste. Når temperaturen stiger vil lyden fra varmepumpen væsentligt formindskes. Der mærkes allerede nu en markant besparelse

 • Cykelskuret er fyldt med cykler, nogle i meget dårlig stand. Skuret er beregnet til opbevaring af cykler, medens man opholder sig på centret, og ikke til permanent opbevaring. 

 • Jens Erik sætter strips på cyklerne. Cykler med påsatte strips vil blive fjernet senest den 1. april 2019

sept/okt 2018:

 • - Der har været problemer med med damp- og spabadet. Dette skyldes           levering af defekte varmelegemer. Der arbejdes ihærdigt på sagen

 • - Prima-net er færdige med arbejdet i serverrummet. Det hele fungerer            rigtigt  godt

 • - I forb.m. arbejdet i serverrummet erstattes de gamle Wi-Fi koder med nye.    Dette forventes udsendt fra Receptionen fra uge 45

marts/april 2018:

 • - Der er sprøjtet for mos og alger overalt.

 • - 35 træer er opstammet

 • - Der er plantet roser  - 70 stk.

 • - Hybenbuske ved grillhuset og P-pladsen

 • - Hegn og hæk ved D101.

 • - Opmærkning af P-båse + reperation af bane

 • - Rengøring af tæpper på minigolfbanen

 • - Rengøring af tæpper + solsenge ved udvendig pool

 • - Gødet hække og bede

 • - Fjernet sand ved blok E.

 • - Terasser rengjort

 • - Glas omkring pool rengjort

 • - Cykelstativer samlet og monteret

Feb. 2018:

 • - Da vi skal tage afsked med Irene i slutningen af juni, har vi ansat Lisbeth i servicefunktionen. Hun starter den 26/3, så hun bliver oplært inden Irene stopper.

 • - Det nye cykelskur for enden af blok E er næsten færdigt. Der mangler en afslutning på taget, cykelholdere samt grus i bunden. Vi henstiller folk til at bruge skuret, så der ikke står cykler under trapperne længere.

 • - Der mangler hegn eller hæk ved blok D. Det er lidt en udfordring med hegn, da terrænet er noget kuperet.

 • - Der bliver som vanligt bestilt blomster til kummer og kasser.

 • - Der bliver etableret blomsterkummer oven på dækslerne i sandområdet ved blok E.

 • - Vi bestiller det vanlige tagtjek. Der er en utæthed i taget over den gamle reception.

Jan. 2018:

 • - der har været indbrud i vores vaskeri. Vaskeriet vil i fremtiden blive lukket af kl. 20.00.

 • - Der har været vandskade i B102. Skaden er ved at blive udbedret.
   

 • - Der bliver etableret hegn ved D101
  .

 • - Nettet fungerer som det skal. Der bliver etableret fiber uden omkostninger.
   

 • - Hybenhækken ved blok A bliver ikke klippet ned i år.
   

 • - Svømmehallen er blevet gjort klar ( rengøring og maling mm. ) 

Nov/dec. 2017:

 • - Efter den indrykkede annonce i lokalavisen, om en viceværtmedhjælper, indkom der i alt 8 ansøgere, der var flere kvalificerede imellem, hvoraf 4 blev indkaldt til samtale.
  En ansættelse af den udvalgte udsættes til 2018.

 • - Nu er afrensning af jordarealet hos naboen færdig, og Region Midt vil i uge 49 opsætte et nyt hegn, som erstatning for det, de har fjernet. Der vil, den 18. december 2017 blive afholdt afleveringsforretning af det udførte arbejde.

 • - Inden 31. december 2017 vil der ud for blok E, mod syd, blive opstillet et skur til cykler. Arbejdet bliver udført af tømrer Søren Sørensen.

 • - Personalet er i fuld gang med den årlige rengøring af centeret, og som meddelt bliver pool-området lukket i uge 2, den 8. – 12. januar 2018.

 • -En rude er udskiftet i en lejlighed, efter stenslag.  

Poster i maj 2017:

 • - Blomsterkasser/kummer er beplantet

 • - Alle stenbede er sprøjtet

 • - Minigolf-tæpper og kanter skrabet og renset

 • - Nye net til boldbane bestilt (inkl. nyt net til kurv)

 • - 2 træer v.boldbane væltet og savet op

 • - Der er indhentet tilbud på cykelskure

 • - udvendig pool er klargjort og åbnet for sommeren

 • - Der er bestilt nye cafébord til terassen ved restauranten

 • - Sprøjtet for alger

 • - Der er bestilt sand til at udbedre sandflugt ved blok E

Poster i marts 2017:

 • - Hovedrengøring + vask af dyner

 • - Gulvafløb

 • - Salt + afspænding

 • - Vinduer vasket

 • - Algerens på terasser og møbler

 • - Reperationer på minigolfbanen

 • - Rengøring af solsenge og tæppe udv. poolområde

 • - Reperation af kanter og tæppe på boldbanen

 • - Delvis rensning af terasser i blok F

 • - Klipning af alle roser + gødet

 • - Klipning af alle vilde roser ved reception og parkeringsplads

Poster i jan 2017:

 • Der er blevet gjort hovedrent i pool-området, malet og renoveret.
   

 • Det nye låsesystem er klar. Man skal aflevere sine gamle brikker i receptionen
   

 • Der er udskiftet et vandur og 2 stophaner i blok F
   

 • Der er sat hylder op til briller mm.
   

 • Mange bruger de nye maskiner til vask af dyner og puder.
   

 • Køkkenet i restauranten er ved at blive renoveret. Der bliver lavet skridsikre gulve.

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page