top of page

15 nov.2017: Samarbejdsaftale med ApS

 

Jeg har i en mail til vores formand Lykke Laursen fremlagt mine indvendinger ift. det svar som hun, jvr. nedenstående, har givet på mit indlæg her vedr. samarbejdsaftalen med ApS. Det har jeg gjort, fordi det er behæftet med flere fejlagtige antagelser og herunder ulovlige tiltag fra bestyrelsens side. Bl.a. midlertidig forlængelse af en udløben brugsretsaftale og overførsel af ansvar og midler ifm. vedligeholdelse af ApS' værdier.

Min indvending er, at kræver en vedtagelse fra samtlige ejere på en lovlig indkaldt generalforsamling. Formanden har imidlertid afvist at ville forholde sig til min mail under henvisning til, at al dialog skal foregå via Ejerforeningens hjemmeside. Jeg mener ikke, det er hensigtmæssigt at debatere via hjemmesiden, og mit indlæg var iøvrigt ikke ment som et debatoplæg. Men jeg har selvfølgelig ikke noget imod at mine betragtninger og indvendinger kommer alle til kundskab. Jeg er derfor parat til at levere en kopi af min mail til formanden, til dem, der måtte ønske det. Man kan blot sende mig en mail.

Iøvrigt mener jeg, at vi endnu engang er ved at varme op til en dyst om, hvad man kan tillade sig at overføre af økonomisk ansvar for trediemands værdier til ejerne i en ejerlejlighedsforening. Det har tidligere været forsøgt mht. overtagelse af reception samt erhvervelse af Dayz' centerfaciliteter, og hver gang har vi fået det afvist. Nu prøver man så endnu engang, og det er spørgsmålet, om vi ikke een gang for alle skulle få det bragt på plads via en retslig afgørelse. Som forberedelse hertil er det indhentet et juridisk responsum, der bl.a. refererer til domspraksis, som klart understøtter vores sag.

Ole Thellufsen  D 109    (videresendt til bestyrelsen d.16. nov. 2017)

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page