top of page

22 marts 2018: Referat generalforsamling d.3.3. 2018

Der er udsendt et nyt, korrigeret referat vedr. ovennævnte. Her prøver man, på min tidligere forespørgsel, at redegøre for den afstemning, der fandt sted vedr. forslag 3, ny brugsretsaftale.
Det, der især undrer mig, er, at der ifm. afstemningen om forslag 1,reffereres til, at der var ialt 68 fremmødte, som stemte (enten for, imod eller undlod afstemning). Derimod var der, ifm. afstemningen om forslag 3, 74 fremmødte, som stemte. Der må således have været flere fremmødte til afstemningen om forslag 3, end der var til afstemningen om forslag 1, hvilket selvfølgelig ikke kan passe. Afstemningen må derfor anses som ugyldig, såfremt bestyrelsen ikke kan fremkomme med en plausibel forklaring på forskellen i valgdeltagelsen. Iøvrigt er det dirigenten, som er ansvarlig for, at afstemning sker efter gældende regler. Bestyrelsen bedes venligst forholde sig hertil.
Iøvrigt efterlader referatet ingen oplysninger om, hvor mange der deltog i generalforsamlingen og med hvilken stemmevægt, samt om generalforsamlingen i det hele taget var beslutningsdygtig i forhold til de forslag der var til afstemning.

Ole Thellufsen  D109       (videresendt til bestyrelsen d.22. marts 2018)

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page