top of page

14.marts 2018: Formandsberetning - generalforsamling 3.3 2018

Kære ex-formand Lykke Laursen (+øvrig bestyrelse i Ejerforeningen),

Jeg har netop læst din formandsberetning fra generalforsamlingen, som jeg ikke deltog i, hvilket jeg idag er glad for, efter det ondsskabsfulde udfald, som du afslutningsvis rettede mod mig og nogle andre ejere. Jeg tror, du skal være glad for, at vi ikke var til stede, da dine perfide bemærkninger i så fald ikke havde fået lov at stå uimodsagt.
Du prøver at adressere dine udfald til "visse ejere, som ønsker at stikke en kæp i hjulet", men både du, jeg og alle andre ved jo udmærket, hvem der er tale om - bl.a. undertegnede - og derfor reagerer jeg.
Du anklager os for at stoppe al udvikling og fremgang, og samtidig lægge pres på samarbejde med ApSét.
Jeg tror ikke, at du helt har forstået, at der bl.a. Ejerforeningens medlemmer er en række ejere, som ikke er engageret i udlejning og ikke har andele i ApS. Det er derfor hverken ret eller rimeligt, at de pålægges omkostninger og vilkår, som de reelt ikke har interesse i. Dertil kommer at det heller ikke er lovligt iht. Ejerlejlighedsloven at pålægge ejerne urimelige byrder, som alene er til fordel for en delmængde af ejerne - læs de der udlejer, og de der har andele i ApS.

Det er denne sag, som nogle af os har valgt at kæmpe for, og det kan hverken du eller andre forhindre os i, selvom I benytter enhver lejlighed til at mistænkeliggøre vores motiver.
Jeg kan derfor garantere, at der også fremover vil blive opponeret overfor ethvert tiltag fra bestyrelsen, som har sigte på at omfordele byrder og forpligtelser i forhold til, hvad der er lov og ret. Om man så vil kalde det negativt og usolidarisk er ganske uvedkommende. I sidste ende er det til fordel for samtlige ejere og ikke kun dem med særinteresser.
Dertil kommer, at lejlighederne er meget mere salgbare, i det omfang de ikke er belastet med alle mulige økonomiske bindinger til dit og dat - det vil enhver kompetent ejendomsmægler kunne bekræfte.
Afslutningsvis skal jeg anholde bemærkningen om "at lægge maksimalt pres på fællesskabet ved at involvere egen advokat". Sagen er, at Ejerforeningen har benyttet advokat og dermed afholdt omkostninger i et omfang, som sagen slet ikke kan bære. Vi har derfor også været tvunget til at søge advokatbistand, da vi ikke fandt det muligt at komme videre ad fornuftens vej. Hvis det er den metode, som fremover skal drive dialogen, er vi også parat til det, da det hidtidige forløb har bekræftet os i, at vi har retten på vores side.

Ole Thellufsen  D109       (videresendt til bestyrelsen d.14. marts 2018)

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page