top of page

6 nov.2017: Samarbejdsaftale med ApS

 

Kære bestyrelse,

I det seneste referat fra bestyrelsesmødet d. 4. oktober er der omtalt og vedlagt den aftale, som det er hensigten, at Ejerforeningen vil indgå med ApS. Reelt er der tale om en forpagtningsaftale/kontrakt, hvor Ejerlejlighedsforeningen overtager det fulde ansvar for drift, vedligeholdelse og nyanskaffelser af ApS' værdier i form af de centerfaciliteter, som man p.t har tilkøbt en brugsret til, som er tinglyst. Efter min, og flere andres opfattelse, vil en sådan aftale, som omfatter det totale ansvar for trediemands værdier, ikke kunne opnå legitimitet med mindre samtlige ejere giver deres tilslutning. Dette skyldes, at man med aftalen vil pålægge den enkelte ejer en udvidet økonomisk risiko, som ikke har noget med vedligeholdelse og drift af ejernes fælles værdier at gøre. Jvr. ejerlejlighedsloven. Frem for at tage en retslig tvist vil jeg foreslå, at bestyrelsen tager forslaget af bordet, og i stedet formulerer en brugsretsaftale efter det nuværende mønster, hvor ejerne kan forholde sig til en fast, kendt og aftalt afgift for brug af centerfacililiteterne.

Ole Thellufsen  D 109    (videresendt til bestyrelsen d.6. nov. 2017)

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page