top of page

26 febr. 2018: Ny brugsretsaftale med Aps

Bestyrelsen har udsendt forslag til ny brugsretsaftale til behandling på den kommende generalforsamling. d. 3. marts 2018. Da jeg desværre selv er forhindret i at deltage, vil jeg bede om at få dette opslag bragt inden generalforsamlingen.

Jeg vil gerne opfordre til, at man stemmer imod forslaget af følgende grunde:

1. Den ny aftale opererer med en løbetid på 1 år, hvor den gamle aftale løb over 10 år. En oplagt forringelse, hvor ejerne kun kender vederlaget til ApS eet år frem i tiden, hvorefter dette kan forhøjes, ligesom alle andre vilkår kan ændres. Derfor foreslås som tidligere en løbetid på 10 år.

 

2. Man betinger sig, at ejerne skal afholde alle omkostninger til investeringer, som måtte blive pålagt af myndighederne. Dette er oplagt urimeligt i betragtning af aftalens korte løbetid, hvor en værdiforøgelse af ApS´s installationer betales af samtlige ejere.

 

3. Endvidere hæves brugsretsvederlaget helt ubegrundet og mod tidligere antagelse om, at dette ville blive reduceret med ApS´ overtagelsen af fællesfaciliteterne. Ejerne skal ikke berige ApS-andelshaverne. Med et forslag om udvidet åbningstid i vinterperioden, hvor næsten ingen ejere opholder sig i feriecentret, er der tale om en urimelig begunstigelse af dels ApS og dels de udlejninger der måtte være i den periode. Meromkostningen på kr. 750 pr. lejlighed taget i betragtning. Derfor opfordres der til også at stemme nej til dette forslag.

4. Sluttelig vil jeg anfægte, at ejere, som har anparter i ApS, kan stemme om forhold, der har indflydelse på ApS`økonomi, og dermed deres egen særinteresse. Jeg er af den opfattelse, at der er tale om inhabilitet, men det må generalforsamlingens dirigent afgøre - og tage ansvar for.

 

Alle ønskes en god generalforsamling.

Mvh

Ole Thellufsen  D109       (videresendt til bestyrelsen d.26.febr. 2018)

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page