top of page

14.jan.2018: Referat fra ekstraordinær generalforsamling d.14.12 2017

Tak for det netop udsendte referat fra ovennævnte, hvortil jeg har følgende spørgsmål: Der refereres under ad.3 til, at såfremt der træffes afgørelse om, at ejerne pålægges videregående forpligtelser, end hvad der fremgår af vedtægterne, kræves absolut flertal.

Hvad mener man med absolut flertal?

Almindeligvis er simpelt flertal, blandt fremmødte plus fuldmagter, tilstrækkeligt på en ekstraordinær generalforsamling, mens forslag der ændrer/udvider ejernes fælles ansvar kræver eenstemmighed blandt samtlige ejere. Hvis ansvar for ApS fællesfaciliteter skal ligge i Ejerforeningens regi, uden at denne har ejerskabet, betyder det i yderste konsekvens, at ApS umiddelbart efter en større renovering, som ejerforeningen har afholdt, kan sælge hele selskabet inkl. fællesfaciliteter og dermed farvorisere/berige den del af ejerne, som har anparter i ApS. Dette er blot een af konsekvenserne.

Jeg håber, at det giver forklaring på, hvorfor vi er nogle, der vil stemme imod og dermed hindre, at de fælles interesser kan forskydes med afsæt i vedtægterne og i en fremtidig samarbejdsaftale med ApS. Det er simpelthen et spørgsmål om en retfærdig fordeling samt at forhindre, at ejere med alternative interesser udnytter deres position (læs flertal) i forhold til et mindretal, som i princippet kan være en enkelt ejer.

Ole Thellufsen D109                  (videresendt til bestyrelsen d.14.jan. 2018)

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page