top of page

15.maj 2018: Drift og vedligeholdelse af ApS installationer

Kære bestyrelse,

Tak for besvarelsen vedr. omkostninger ifm. opstilling af solparasoller ved ApS poolområdet. Bestyrelsen henviser til, at det står i vedtægterne, at Ejerforeningen på generalforsamlingen er bemyndiget til at varetage drift og vedligeholdelse af feriecentret. Jeg skal venligst forespørge bestyrelsen, hvor i de omtalte vedtægter eller andetsteds, det fremgår at Ejerforeningen har ansvar for drift og vedligeholdelse af de centerfaciliteter, herunder inventar og løsøre, som ApS enten ejer eller har fået tillagt en ejerrettighed på? F.eks. udendørs pool, minigolf, boldbaner og legeplads. Det kan godt være, at bestyrelsen helst er fri for at forholde sig til spørgsmål af ovennævnte karakter, men sagen er, at såfremt Ejerforeningen skal tillægges den slags uvedkommende omkostninger, så strider det dels mod vedtægterne og dels mod Ejerlejlighedslovens bestemmelser om, hvad der retmæssigt kan pålægges af fælles udgifter i en ejerlejlighedsforening, og herunder er enhver form for udlejningsaktivitet og hoteldrift IKKE et fælles anliggende.

Jeg har før anfægtet, at Ejerforeningen påtager sig omkostninger ifm. ApS's forhold, bl.a. vedr. installation af sikkerhedssystem til indendørs pool og omregistrering og drift af ApS vognpark og nu udstyr omkring udendørs pool. Alt sammen til sikring af ApS værdier, som en del af ejerne ikke har nogen andel i, men alene via en tvivlsom påtvunget, høj afgift erhvervet en brugsret.

Jeg skal for god ordens skyld påpege, at såfremt der ikke ændres holdning i bestyrelsen til afholdelse af ApS relaterede omkostninger, så kan ejerne forbeholde sig ret til at tilbageholde betaling af brugsretsafgift.

​Ole Thellufsen D 109      (videresendt til bestyrelsen d.17.maj 2018)

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page