4.marts 2022: Ukrainske flygtninge i feriecentret

Til orientering har vi stillet vores ejerlejlighed i feriecentret til rådighed for ukrainske flygtninge i en periode.

Hvis der måtte være andre ejere i feriecentret, som kunne have et lignende ønske om at hjælpe nogle af de over 20.000 ukrainske flygtninge, som indenfor den nærmeste fremtid ventes til Danmark, så kan man henvende sig til enten Norddjurs Kommune eller Dansk Flygtningehjælp, som vil videreformidle kontakten og forestå den praktiske indkvartering.

Ejerforeningens bestyrelse opfordres samtidig til at støtte op herom, dels ved at tage temaet op på den kommende generalforsamling og derudover bringe opfordringen op på foreningens hjemmeside .

Mvh

Ole Thellufsen D109

 

Videresendt til bestyrelsen d.4 marts 2022

 

18. august 2021: Ang. stakit

Nu da den tomme grund mod vest, er solgt, og der måske snart skal bygges på grunden, vil vi spørge om ikke stakittet ud mod grunden, kan sættes op hele vejen ned, så der bliver lukket af derover til..?

 

Mvh

Dorthe og John  C104

 

Videresendt til bestyrelsen d.18 august 2021

Svar fra bestyrelsen ( fra referat )

Hej Dorte og John

Tak for jeres mail.

Plankeværk ved C-blokken skal skiftes. Der bliver indhentet tilbud, og arbejdet bliver sat i værk i foråret 2022.

17. maj 2021: Indboforsikring

Hej

Lige et hurtigt spørgsmål inden generalforsamlingen:

Hvor finder jeg policen til indboforsikringen, som ejerforeningen har tegnet for os alle? Bygningsforsikringens police ligger godt nok på hjemmesiden.

 

Mvh

Erik  A107

 

Videresendt til bestyrelsen d.18 maj 2021 

17. maj 2021: Køb af lejlighed i E-blokken

Til rette vedkommende 

Da vi i længere tid har efterspurgt en lejlighed i stueplan i E-blokken, bookede vi en tid hos en lokal ejendomsmægler for fremvisning. Dagen før blev vi kontaktet og oplyst om, at lejligheden blev solgt til anden side og at vores fremvisning var aflyst. Det er naturligvis ærgeligt for os, for havde vi vidst der var en anden køber, kunne vi sikkert have fundet på at byde over den udbudte pris. Problemet viste sig at være, at vi er kontant købere og at mægleren dermed ikke ville opnå henvisningsprovision til et realkredit institut. Det korte af det lange, mit spørgsmål går på, om salget af alle lejligheder sælges gennem lokale mæglere eller om I har kendskab til lejligheder der kommer til salg og om I måske endda har et køber kartotek?

 

Med venlig hilsen og på forhånd tak for svar.

Lars og Jeanette.

Videresendt til bestyrelsen d.18 maj 2021 

13. maj 2021: §11 i ny vedtægt

Hej alle sammen 

Som nogen af jer sikkert har set, så har jeg stilket spørgsmål om i skulle omskrive §11 i de nye vedtægter. Jeg er helt enig i jeres hensigt, det er blot måden det skrives på. I mine øjne kan den nuværende §11 misforstås, og det er ikke godt når det er et regelsæt.

Med venlig hilsen

Alex E205

-

Videresendt til bestyrelsen d.14 maj 2021 

13. april 2021: Varmeunit

Hej Peter. 

På sidste arbejdsdag her i Feriecentret i efteråret, talte vi bl.a. om vores nye varmeunit, - og især den enerverende og konstante brummende støj, som vi er meget påvirket af.

Helt fra dengangs forslag om placering af anlægget, var vi meget skeptiske og stillede spørgsmål ved evt støjplage, - og jeg gav fald, hvordan man ville lave effektiv støjværn. Og der var "da absolut ingen grund til frygt, dette anlæg støjer overhovedet ikke - på 4 meter afstand kan det ikke høres" 

Vi vil så igen sige, at virkeligheden er en total anden .- gæster her i lejligheden er ikke i tvivl om den dybe brummen (som en dieselmotor på afstand), der hele tiden kan høres / mærkes.

Vi ved også, at firmaet bag anlægget har lovet at lave en form for støjværn, men der er jo ikke sket noget  

Har bestyrelsen talt om det.?. - da vi snakkede med dig på arbejdsdagen, sagde du, at du ville bringe det på på det efter følgende møde .... og der havde vi jo lige lige håbet på, at der ville ske noget 

Med venlig hilsen

E201. Gunnar Ambrosius

-

15.april 2021

Svar fra bestyrelsen

Hej Gunnar

Tak for din mail.

Vi drøfter varmepumpen med jævne mellemrum, også efter vores snak ved arbejdsdagen (faktisk efter begge arbejdsdage, både i efteråret og efteråret før).
Udover dig, er der indgivet en klage fra viceborgermester Benny Hammer på vegne af ejerne på Havet 30 og Fiskervej 8 (den tomme grund bag varmepumpen). Denne klage behandler BestGreen for øjeblikket, og de er i dialog med Norddjurs kommune, hvad BestGreen fortæller mig.

Så snart jeg får yderligere tilbagemeldinger fra denne klagesag, få du straks en opdatering på sagen.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen
Peter Nees

22.aug. 2020: Ejendomsvurdering

Kære bestyrelse

Vi har fået besked om at vurderingen af lejligheden i 2001 bliver sat væsentlig op. Formoder det gælder alle lejligheder. Er det noget som foreningen vil kommentere på?

Venlig hilsen

Karen og Benny E-219

24.aug.2020

Svar - fra bestyrelsen:

Kære Karen og Benny.

På bestyrelsesmødet i sidste uge aftalte vi, der skal sendes oplysninger ud til lejlighedsejerne omkring de breve fra Vurderingsstyrelsen, der i juli, august og september måned lander i vores E-boks.

Jeg har både skrevet og talt med Marie José Thingholm fra Vurderingsstyrelsen, som er hende, der kører sagen for dem.

Jeg vurderer selv brevet fra Vurderingsstyrelsen svært forståeligt, men efter en telefonsamtale med Marie José er betydeningen følgende:

Hvis ikke alle svarer ja til at accepterer stigningen i vurderingen (fra kr. 70.000 til kr. 300.000) med tilbagevirkende kraft fra 2001, bliver vurderingen først gældende fra næste år.

Det du som lejlighedsejer, og derfor modtager af brevet fra Vurderingsstyrelsen, skal gøre er, at følg linket i brevet (link ind til skat/vurderingsstyrelsen) og skrive: NEJ, det accepterer jeg ikke.

De der ikke svarer på brevet accepterer stigningen fra 2001.......MEN da vi er nogen som skriver NEJ, undgår vi alle stigningen i vurderingen med tilbagevirkende kraft, da det derfor ikke er 100% der svarer ja.

 

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand
På bestyrelsens vegne

Peter Nees

17.aug. 2020: Generalforsamling

Hej

Vi har haft fint gang i handlerne i feriecenteret i år og i den forbindelse ville jeg bare lige høre hvornår der er planlagt et tidspunkt for GF (jeg ved jo den blev udsat pga. Corona)

Jeg har tidligere været til stede på jeres generalforsamling hvor jeg har lavet et kort indslag om pris og markedsudviklingen. Hvis i synes at det kunne være aktuelt med en kort status på markedet (også i forbindelse med Corona) stiller jeg meget gerne op?

.

Med venlig hilsen

Jacob Stensgaard Nybolig

17. aug.. 2020

Svar - fra bestyrelsen:    

Til Jacob  Tak for din henvendelse. Vi gennemgår den på næstkommende  bestyrelsesmøde..( 19.aug.  /red. )

24.aug.2020

Svar - fra bestyrelsen:

Hej Jacob. Bestyrelsen vurderer, at der ikke bliver plads til et indlæg på førstkommende generalforsamling. Vi mener, at ved at invitere dig til et indlæg, skal andre mæglere have samme mulighed.

Eventuelt kan vi tilbyde alle mæglere (der vil bruge tid på det) at tage plads ved et bord ude i foyeren ved en fremtidigt generalforsamling, så vi som medlemmer kan kontakte dem mellem APS og Ejerforeningens generalforsamlinger. Her vil mæglerne kunne fortælle omkring prisudvikling, og hvad de kan tilbyde de lejlighedsejere, der vil sælge.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

15.april 2020: Indsigelse mod vandregning 2019

Kære bestyrelse.

Vi har gjort indsigelse mod Varmekontrols opgørelse af vort vandforbrug i 2019, da dette var opgjort til langt over det dobbelte af hvad det plejer at være. Forbrug i alt ca.49 m3.

En nærmere specifikation viser at forbruget i løbet af året har været normalt frem til den 26.12.19, men herfra og til den 30.12.19 er der målt et forbrug på 25,8 m3 eller hvad der svarer til ca. 5½ liter i minuttet. Og det uden der har været nogen i lejligheden udover rengøringspersonalet, som ikke har kunnet undgå at bemærke det ved et så kraftigt forbrug. Det burde både kunne ses og høres. Fra den 30.12.19 er forbruget igen helt normalt. Der har ikke været tale om et toilet der løber eller dryppende vandhaner, hvilket kan bekræftes af Jens Erik som har tilset lejligheden og som også er uforstående overfor målingen.

Vi har været i dialog med Varmekontrol, som oplyser de ikke kan gøre noget ved sagen, men oplyser at det er op til Ejerforeningens bestyrelse om der skal laves en ny afregning, som skønsmæssigt ansættes til tidligere forbrug.

Det er vores klare opfattelse at der må være tale om en målerfejl, da et så stort forbrug på så kort tid og uden at nogen bemærker det, virker urealistisk.

Håber på bestyrelsens velvilje til at få lavet en ny afregning. Det eneste bestyrelsen skal gøre er at sende en mail til Varmekontrol Att: Ulrik og bede om en ny årsafregning.

Imødeser jeres svar.

Venlig hilsen

Karen og Benny Kristensen Lejl. E-219

31.maj. 2020

Svar - fra bestyrelsen

Hej Benny

 

Vi har været nødt til at undersøge forholdene på dit toilet.

Vi kan se at forbruget i dag ser normalt ud igen,

hvor noget har gjort at vandet er løbet ud, i de dage vi har talt om.

 

Vi har lavet en undersøgelse på dit toilet, samt taget billede af indvendig toilet cisterne.

 

Det viser sig at på 10 min, kunne der løbe 82 ltr. Vand ud af cisternen,

Det vil sige 492 ltr. Vand på 1 time. = 11.808 ltr. Vand på 1 døgn.

 

Dit toilet er af den gamle type,  indvendigt i cisternen ses meget bundfald, se vedhæftede billeder.

 

Derfor har der været stor sandsynlighed for at noget har sat sig, så vandet er løbet ud i de dage som vi taler om.

 

Varmekontrol har fortalt dig, at man kan sende målerne til eftersyn, der vil koste ca. 2.000 + moms + fragt.

Denne opgave skal ejeren betale, hvis der er fejl på målerne er det Ejerforeningen som skal betale.

jeg mener ikke det er nødvendigt nu, da dit forbrugs tal er normalt igen.

 

Ejerforeningen vil opfordre ejere at få deres cisterne efterset og evt. udskiftet med nyere toiletter.

 

Ejerforeningen kan desværre ikke gøre mere i denne sag.

 

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.