22.aug. 2020: Ejendomsvurdering

Kære bestyrelse

Vi har fået besked om at vurderingen af lejligheden i 2001 bliver sat væsentlig op. Formoder det gælder alle lejligheder. Er det noget som foreningen vil kommentere på?

Venlig hilsen

Karen og Benny E-219

24.aug.2020

Svar - fra bestyrelsen:

Kære Karen og Benny.

På bestyrelsesmødet i sidste uge aftalte vi, der skal sendes oplysninger ud til lejlighedsejerne omkring de breve fra Vurderingsstyrelsen, der i juli, august og september måned lander i vores E-boks.

Jeg har både skrevet og talt med Marie José Thingholm fra Vurderingsstyrelsen, som er hende, der kører sagen for dem.

Jeg vurderer selv brevet fra Vurderingsstyrelsen svært forståeligt, men efter en telefonsamtale med Marie José er betydeningen følgende:

Hvis ikke alle svarer ja til at accepterer stigningen i vurderingen (fra kr. 70.000 til kr. 300.000) med tilbagevirkende kraft fra 2001, bliver vurderingen først gældende fra næste år.

Det du som lejlighedsejer, og derfor modtager af brevet fra Vurderingsstyrelsen, skal gøre er, at følg linket i brevet (link ind til skat/vurderingsstyrelsen) og skrive: NEJ, det accepterer jeg ikke.

De der ikke svarer på brevet accepterer stigningen fra 2001.......MEN da vi er nogen som skriver NEJ, undgår vi alle stigningen i vurderingen med tilbagevirkende kraft, da det derfor ikke er 100% der svarer ja.

 

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand
På bestyrelsens vegne

Peter Nees

17.aug. 2020: Generalforsamling

Hej

Vi har haft fint gang i handlerne i feriecenteret i år og i den forbindelse ville jeg bare lige høre hvornår der er planlagt et tidspunkt for GF (jeg ved jo den blev udsat pga. Corona)

Jeg har tidligere været til stede på jeres generalforsamling hvor jeg har lavet et kort indslag om pris og markedsudviklingen. Hvis i synes at det kunne være aktuelt med en kort status på markedet (også i forbindelse med Corona) stiller jeg meget gerne op?

.

Med venlig hilsen

Jacob Stensgaard Nybolig

17. aug.. 2020

Svar - fra bestyrelsen:    Til Jacob  Tak for din henvendelse. Vi gennemgår den på næstkommende  bestyrelsesmøde..( 19.aug.  /red. )

24.aug.2020

Svar - fra bestyrelsen:

Hej Jacob. Bestyrelsen vurderer, at der ikke bliver plads til et indlæg på førstkommende generalforsamling. Vi mener, at ved at invitere dig til et indlæg, skal andre mæglere have samme mulighed.

Eventuelt kan vi tilbyde alle mæglere (der vil bruge tid på det) at tage plads ved et bord ude i foyeren ved en fremtidigt generalforsamling, så vi som medlemmer kan kontakte dem mellem APS og Ejerforeningens generalforsamlinger. Her vil mæglerne kunne fortælle omkring prisudvikling, og hvad de kan tilbyde de lejlighedsejere, der vil sælge.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

15.april 2020: Indsigelse mod vandregning 2019

Kære bestyrelse.

Vi har gjort indsigelse mod Varmekontrols opgørelse af vort vandforbrug i 2019, da dette var opgjort til langt over det dobbelte af hvad det plejer at være. Forbrug i alt ca.49 m3.

En nærmere specifikation viser at forbruget i løbet af året har været normalt frem til den 26.12.19, men herfra og til den 30.12.19 er der målt et forbrug på 25,8 m3 eller hvad der svarer til ca. 5½ liter i minuttet. Og det uden der har været nogen i lejligheden udover rengøringspersonalet, som ikke har kunnet undgå at bemærke det ved et så kraftigt forbrug. Det burde både kunne ses og høres. Fra den 30.12.19 er forbruget igen helt normalt. Der har ikke været tale om et toilet der løber eller dryppende vandhaner, hvilket kan bekræftes af Jens Erik som har tilset lejligheden og som også er uforstående overfor målingen.

Vi har været i dialog med Varmekontrol, som oplyser de ikke kan gøre noget ved sagen, men oplyser at det er op til Ejerforeningens bestyrelse om der skal laves en ny afregning, som skønsmæssigt ansættes til tidligere forbrug.

Det er vores klare opfattelse at der må være tale om en målerfejl, da et så stort forbrug på så kort tid og uden at nogen bemærker det, virker urealistisk.

Håber på bestyrelsens velvilje til at få lavet en ny afregning. Det eneste bestyrelsen skal gøre er at sende en mail til Varmekontrol Att: Ulrik og bede om en ny årsafregning.

Imødeser jeres svar.

Venlig hilsen Karen og Benny Kristensen Lejl. E-219

27. april. 2020

Svar - fra bestyrelsen

 

Til Karen og Benny

Tak for jeres henvendelse. Vi gennemgår jeres henvendelse på næstkommende  bestyrelsesmøde..( 2.maj  /red. )

31.maj. 2020

Svar - fra bestyrelsen

Hej Benny

 

Vi har været nødt til at undersøge forholdene på dit toilet.

Vi kan se at forbruget i dag ser normalt ud igen,

hvor noget har gjort at vandet er løbet ud, i de dage vi har talt om.

 

Vi har lavet en undersøgelse på dit toilet, samt taget billede af indvendig toilet cisterne.

 

Det viser sig at på 10 min, kunne der løbe 82 ltr. Vand ud af cisternen,

Det vil sige 492 ltr. Vand på 1 time. = 11.808 ltr. Vand på 1 døgn.

 

Dit toilet er af den gamle type,  indvendigt i cisternen ses meget bundfald, se vedhæftede billeder.

 

Derfor har der været stor sandsynlighed for at noget har sat sig, så vandet er løbet ud i de dage som vi taler om.

 

Varmekontrol har fortalt dig, at man kan sende målerne til eftersyn, der vil koste ca. 2.000 + moms + fragt.

Denne opgave skal ejeren betale, hvis der er fejl på målerne er det Ejerforeningen som skal betale.

jeg mener ikke det er nødvendigt nu, da dit forbrugs tal er normalt igen.

 

Ejerforeningen vil opfordre ejere at få deres cisterne efterset og evt. udskiftet med nyere toiletter.

 

Ejerforeningen kan desværre ikke gøre mere i denne sag.

 

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand

25.jan. 2020: Husforsikring - fast inventar

Kære Bestyrelse

Et skab i badeværelseselement har fået vandskade - en side/væg/plade er bulet ud pgr. vandoverløb. . Min egen forsikring siger, det er fast inventar i lejligheden og at "husets" derfor må have den forsikring.

Har Centret en sådan forsikring, der dækker fast inventar? Og hvis ... - hvordan skal jeg så gøre?

mange hilsner

Kaare E218

27. jan. 2020

Svar - fra bestyrelsen

Kaare

Tak for din mail

Ejerforeningen har ikke en forsikring der dækker omtalte skade,

da skab i et badeværelse indgår under "Almindelig slitage", når der ikke har er tale om et vandrørsskade.

 

Her kan bundfradraget på kr. 41.800,- være en del til dækning af vedligeholdelse i lejligheden.

 

på bestyrelsens vegne

Niels

15.jan. 2020: Udvendig malerarbejde

Til Bestyrelsen

I weekenden gik jeg en tur rundt omkring alle blokkene og kunne igen konstaterer at malingen fortsat skalder og bobler mange steder på alle blokkene.

Der er har brugt mange penge på at få malet blokken, men resultatet er bestemt ikke af en standard det burde være.

Igennem lang tid har man, fra bestyrelsens side, anmodet ejerne om at give besked når man observerede afskalning. Det ser ud til at arbejdets kvalitet er af en standard der gør at afskallingen vil fortsætte i det uendelige.

Som lejlighedsejer er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende at det arbejde man har været med til at betale er så ringe.

 

Derfor vil jeg opfordre bestyrelsen til at gennemgå hele processen fra start og til d.d. Dette for at finde ud af hvor ansvaret kan placeres - er det maleren, er det den tilsynsførende eller ansvaret ligge hos bestyrelsen.

Nogen må kunne drages til ansvar, rent økonomisk, for det ringe malerarbejde og samtidig sikre at blokkene bliver malet så de fremstår i en acceptabel stand.

Venlig hilsen

Torben Egede E225

21. jan. 2020

Svar - fra bestyrelsen

 

Kære Torben

Bestyrelsen diskuterede dit indlæg på sidste bestyrelsesmøde, og svaret vil fremgå af referat af bestyrelsesmøde nr.139

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

11.okt. 2019: Forsvundne dyner og pude

Kære bestyrelse.

Vi har været i vores lejlighed i sidste weekend, efter en længerevarende periode, hvor vi ikke har været der siden marts måned.

Vi måtte desværre konstatere, at vi har mistet og fået ombyttet både puder og dyner. Vi står således nu med 5 puder, hvoraf kun den ene er vores egen. Og de fire puder er meget slidte.

Herudover står vi med 4 dyner, hvor af 3 er vores egne. Den 4. er meget gammel. Vi havde købt 6 nye dyner og puder i marts måned 2018, i forbindelse med klargøring til sommerudlejning. Vi har orienteret receptionen, som har forsøgt at lokalisere dyner og puder og vi har skrevet på facebook gruppen. Desværre har det ikke haft effekt. Receptionen beklager og siger at dette jo er en risiko. Det kan gå hen og blive meget dyrt, hvis det sker flere gange. Kan det virkelig passe? Jeg er blevet rådet til at kontakte jer, da nogen mener at der er en forsikring til den slags. Lad os gerne høre fra jer.

Mvh

Brian og Camilla Nielsen A210

30. okt. 2019

Svar - fra bestyrelsen

 

Kære Camilla og Brian

Det er meget beklagelig med de mistede dyner og puder, og vi må håbe, de bliver tilvejebragt.

Ejerforeningen har ingen forsikring der dækker manglende dyner og puder, og vi anbefaler alle, at mærke deres dyner og puder med lejlighedsnummer. Ligeledes kan andre genstande i lejlighederne med fordel mærkes, så som havemøbler, grill, grillstarter og mange andre løsdele.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

1.okt. 2019: Aftale med Danland

Hej med jer

Mange tak for sidst til arbejdsdag, super hyggeligt.

-jeg har som ejer af E125 forsøgt at få en dialog med Danland ang. rabatter på 14 dags leje i centeret. Ved en 14 dags booking, muligvis nok i lav sæson, betales der kun for de 10 dage.

Det kan jeg som sådan godt se kan være et godt tilbud for lejer, men som ejer er det lidt en anden sag mener jeg, her er det min/os der har hele risikoen for at lejers merforbrug i de ”gratis dage”. Som jeg ser det så er det en rabat der gives helt uden omkostning for Danland, da omkostninger til Booking, indskrivning, udskrivning og rengøring efter endt leje er den samme uanset om der er tale om 10 eller 14 dage. Merforbrug af strøm – vand – varme og brug af pool mm. ligger udelukkende på mine skuldre. Der er i forvejen en nedsat pris i perioden, så i procenter syntes jeg der er tale om en ikke helt uanselig rabat/manglende indtægt.

Efter lidt mail kontakt med Rolf fra Danland kan jeg forstå at kontakten/spørgsmål skal stilles igennem bestyrelse eller på generalforsamling.

Vil I ved lejlighed tage snakken om hvad I syntes om denne omkostning, der ved tilbud pålægges ejer. Tænker en eller anden form for ”forbrugsafgift” kunne være en mulighed, men tag snakken og så tager vi den ”derfra”

Tak for jeres indsats i det fælles feriecenter

Med venlig hilsen

Klaus & Anne-Dorthe Mogensen E125

2. okt. 2019

Svar - fra bestyrelsen

 

Kære Klaus & Anne-Dorte

Tak for jeres henvendelse. Vi gennemgår henvendelsen på næstkommende bestyrelsesmøde d.9.oktober

---

Medio oktober.: Repræsentanter fra Ejerforeningens bestyrelse, har været til møde med Danland.
I bestræbelserne for at sikre lejlighedsejerne og vores feriecenter de bedste mulige vilkår i forhold til udlejning af lejlighederne, har vi drøftet vores samarbejde, tiltag som skal bakke udlejningen op og mulighederne for bedre afregning til ejerne. Bestyrelsen er positive og Danland agter at deltage på vores generalforsamling i marts måned.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB: Ja, det var en rigtig god dag 

2.sept 2019: Mødereferat nr. 136 21.8 2019

Har netop læst seneste referat nr. 136.

Undrer mig over, at der er så meget bestyrelsesfocus på udlejningsstatus og-aktiviteter.

Udlejning er et rent anliggende mellem de ejere, som udlejer og Danland. Hvad der måtte være af problemer i den forbindelse, vedrører ikke Ejerforeningen, og jeg håber ikke at bestyrelsen bruger energi, for slet ikke at tale om udgifter, i den forbindelse.

Jeg efterlyser bestyrelsens holdning hertil.

Ole Thellufsen D109

 

3. sept. 2019

Svar - fra bestyrelsen

 

Til Ole Thellufsen

Tak for din henvendelse. Vi gennemgår din henvendelse på næstkommende  bestyrelsesmøde..

27 juni 2019: Forsikringer

Hej Bestyrelse.

Har lige brug for at få helt styr på dette : Skal jeg selv have en fritidshusforsikring eller er jeg generelt dækket af ejerforeningens forsikring - både hvis jeg udlejer eller ikke udlejer min lejlighed. Er dog interesseret i at udleje gennem Danland, men jeg skal lige have overblik først. Glæder mig til at overtage lejligheden pr. 1.8.
 

Venlige hilsener fra Nina Friis-Andersen

4.juli 2019

Svar - fra bestyrelsen:

Bestyrelsen henviser til referatet af bestyrelsesmøde 135, hvor der står følgende:

Ad. 2.         Danlands udlejningskunder er fuldt forsikret gennem Danland, når der udlejes gennem Danland, så ejere skal ikke selv tegne indboforsikring. Ejerforeningen har tegnet forsikring for indbo og bygning, samt bestyrelsesansvar og personale forsikring.

Hermed menes der, at har man ikke specielle ting som dyre malerier, guld og ædelstene, er man dækket med forsikringer, og behøver derfor ikke tegne en selvstændig forsikring på sin ferielejlighed.

På bestyrelsens vegne

Peter Nees

12 juni 2019: Grill

Hej Kan se at mange i stue etagerne har grill. Jeg har købt en gass grill og stiller den op på min terasse, det er vel ok

vh

Torben Egede
torben@timmiaq.com

4.juli 2019

Svar - fra bestyrelsen:

Bestyrelsen henviser til referatet af bestyrelsesmøde 135, hvor der står følgende:

Ad. 4.         Der er indkommet en mail med en forespørgsel om det er tilladt, at bruge en gasgrill på terrassen, og ja, det er det, men med stor respekt for, hvordan og hvor den bruges. Ellers har vi jo også på centeret en ganske udmærket grill-hytte, som gerne må benyttes.

27. april 2019: Adgang til indvendig pool

Der er i seneste referat fra bestyrelsesmøde anført, at der tages tilbud på ny trappeadgang til ApS´s indvendige pool (på Ejerforeningens vegne). Hvem afholder omkostningenerne hertil - ApS eller Ejerforeningen?

Ole Thellufsen, D109

5. maj. 2019

Svar - fra bestyrelsen
 

Til Ole Thellufsen

Bestyrelsen henviser til referatet af bestyrelsesmøde 134, hvor der står som følger:
Ad. 3. Ud over mails vedr. malerarbejde, har vi modtaget en mail fra en ejer som spørger hvem der skal betale for en ny trappe/stige til den indendørs pool. Til dette kan vi svare, at regningen betales af vores ApS.

13.febr. 2019: Spørgsmål til bestyrelsen

Kære bestyrelse,

Jeg vil gerne have svar på, hvorfor mine spørgsmål på siden her ikke refereres som fællesmail?

Jeg skal samtidig spørge bestyrelsen om, hvorfor jeg ikke har fået tilsendt nyt password til internettet?

Hvis det undskyldes med, at receptionen ikke opbevarer min email-adresse, skal jeg gøre opmærksom på, at jeg ikke har nogen relation til Danland eller dets reception, da jeg ikke udlejer. Derfor har de ikke min email adresse - men det har Ejerforeningen!

Derfor er det Ejerforeningen alene, som har ansvar for at formidle nødvendig information til medlemmerne, hvorfor jeg må forvente, at man varetager denne opgave på betryggende vis for ejerne.

I modsat fald betragter jeg mig ikke som abonnent på feriecentrets internet og vil derfor ikke fremover betale den afgift, der opkræves herfor.

Mvh

Ole Thellufsen

15. febr. 2019

Svar - fra bestyrelsen
 

Til Ole Thellufsen

Bestyrelsen i Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand udfører frivilligt arbejde og uden løn.

Blandt andet derfor er det Receptionen, der håndterer funktioner som eksempelvis tildeling af wifi-koder. Da receptionen har funktioner for alle medlemmer i centret, har du, Ole, også en tilknytning til dem. Hvis du eksempelvis skal se film i biografen, købe en is eller måske spille et slag minigolf med konen, skal du benytte receptionen, så derfor er receptionen for alle, også for ejere som ikke lejer deres lejlighed ud.
Vi forslår derfor, du henvender dig i receptionen for at få udleveret en wifi-kode. Du kan eventuelt samtidigt give receptionen lov at sende mails til dig fremadrettet.

Bestyrelsen betragter "mail til bestyrelsen" som en mulighed for ejerne at få kontakt til bestyrelsen. Bestyrelsen er underlagt det årlige generalforsamling, så er der noget man som ejer gerne vil have diskuteret med bestyrelsen og andre ejere, sætter man kryds i kalenderen og fremmøder til omtalte generalforsamling.

Alle henvenvendelser via "mail til bestyrelsen" bliver læst, vurderet og behandlet, men ikke alle bliver besvaret via hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

11.febr. 2019: Internett - password

Hej Jeg har netop været i min lejlighed og kunne ikke logge på nettet med det password jeg har fået oplyst. Er der kommet nyt password, eller er ejere der er der ikke lejer ud igennem danland nu udelukket fra at bruge internettet. ?

 

Venlig hilsen Torben Egede

 

Jeg har tidligere sendt en mail angående den forringede service til ejere der ikke lejer ud igennem Danland, hvornår tror i den bliver besvaret.

12. feb. 2019

Svar - fra bestyrelsen
 

Til Torben Egede

Du kan afhente eller ringe til Receptionen og få udleveret koden til nettet.

Da du, Torben, ikke ønsker at Danlands reception opbevarer din mail-adresse (i forhold til den nye persondatalovgivning), kan de naturligvis ikke sende den til dig.

Mht. besvarelse af din forrige mail - se nedenfor...

På bestyrelsens vegne

Peter Nees

6.febr. 2019: Mødereferat

Til Ejerforeningens bestyrelse.

Med henvisning til bestyrelsesmøde nr. 131, den 23 januar 2019 i Bønnerup.

AD. 5. Citat start. Bestyrelsen har desværre observeret at flere ejere forsøger at leje sin lejlighed ud privat. Det er ikke godt for fællesskabet, og vi må informere disse ejere om at der ikke kan forventes nogen form for service fra receptionen og pedelteamet. Vi henstiller til at man udlejer gennem Danland. I den forbindelse kan det oplyses at mærkater på døre vedr. andre operatører vil blive fjernet Citat slut.

Længe før Danland kom ind i billedet indgik jeg en aftale med Sol og Strand, en aftale jeg er yderst tilfreds med. De fleste husker sikkert den uro og utilfredshed der var omkring foreningen og Dayz, hvilket også resulterede med at Dayz trak sig ud af centret.

 

Udover Sol og Strand, udlånes min lejlighed og til mine børn, børnebørn og venner. Jeg betaler til ejerforeningen, hvilket bla. indebære en vis pedel service, derudover betaler jeg også en brugsafgift til ApSet for at kunne benytte de forskellige faciliteter der ejes af ApSét. Jeg har med et opslag i min lejlighed gjort mine ”lejere” opmærksom på at alle henvendelser omkring min lejlighed skal ske til Sol og Strand.

1. Bestyrelsen bedes venligst oplyse hvad det er for nogle services jeg kan forvente ikke at få i fremtiden.

2. Bestyrelsen bedes også oplyse hvor der står at små klistermærker ikke må opsættes.

Jeg havde den opfattelse at bestyrelsen arbejder for alle ejerne – ejere der ikke lejer ud – ejere der selv lejer ud – og ejere der lejer ud igennem et udlejning selskab.

Venlig hilsen Torben Egede

12. feb. 2019

Svar - fra bestyrelsen
 

Til Torben Egede

Tak for din henvendelse. Vi gennemgår din henvendelse på næstkommende  bestyrelsesmøde. d 27 feb.....

20.nov. 2018: Nyt opvarmninssystem

Kære bestyrelse, Jeg vil gerne vide om der er truffet beslutning om at installere nyt varmesystem? Mig bekendt er det ikke vedtaget på en generalforsamling, som det skal, hvis der er tale om nye, større investeringstiltag. Kunne man overveje at udsende en nærmere orientering herom til samtlige ejere?..
Ole Thellufsen  D109

21. nov. 2018

Svar - fra bestyrelsen
 

Til Ole Thellufsen

Tak for din henvendelse. Vi gennemgår din henvendelse på næstkommende  bestyrelsesmøde......

14.sept. 2018: Omregistrering af trailer

Jeg efterlyser fortsat bestyrelsens svar på, hvem der har betalt for omregistrering af trailer. Når bestyrelsen er undvigende iht. seneste referat, opstår mistanke om, at det er Ejerforeningen der betaler. Jeg beder derfor venligst om et eentydigt svar hurtigst.

Mvh

Ole Thellufsen  D109

6.okt. 2018

Svar - fra bestyrelsen

Hej Ole 

Ejendomsselskabet Feriecenter Bønnerup Strand ApS ejer traileren, og har bekostet syn og registrering. Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strands bestyrelsen ser rækken af spørgsmål omkring traileren som afsluttet, og vil ikke kommentere mere på det.

10.sept. 2018: Udført malerarbejde

Jeg sender denne mail til bestyrelsen, for at være sikker på at min mening lander det rigtige sted.

Vi er nu vendt tilbage til vores lejligheder efter sommerferie- og udlejning - og ikke mindst efter at maleren har været rundt og reparere, de ting der var nødvendige efter første omgang maling.

Jeg deltog I lørdagens fælles arbejdsdag, og kunne der høre, at flere andre ejere ikke er tilfredse med det arbejde maleren har udført.

Jeg er absolut heller ikke tilfreds med det reparationsarbejde der er udført ved vores lejlighed - B105

Ærlig talt mener jeg, at det reparationsarbejde der er udført, er en gang mak-værk og elendigt lapperi, der ikke kan være udført af "rigtige" håndværkere.

Specielt spartingen ser frygtelig ud. Malingen hænger endnu, - forhåbentlig for altid, men har vi nogen garanti for dette?

Jeg synes at bestyrelsen, sammen med en uvildig fagmand inden for malerfaget, skal tage en omgang rundt hvor der er repareret, for at få en eksperts mening om kvaliteten af det udførte arbejde - spartling & maling. Det vil også være fint at kende den farvekode / type maling der er benyttet, så de små skrammer kan blive repareret. Der er billeder fra vores terrasse på facebook siden - kan desværre ikke vedhæftes til denne mail.

mvh

Jens Nielsen - B105

13.sept. 2018

Svar - fra bestyrelsen

Hej Jens

Tak for din mail. Du vil blive registreret på en fejl- og mangelliste. Udbedringer forventes udført i foråret -19, da der ikke kan udendørs-males længere.

9.sept 2018: Malerarbejde

Der er endnu ikke blevet malet om på vor altan. Hvornår mon det sker?

Vh

Benny Kristensen E219

13.sept. 2018

Svar - fra bestyrelsen

Hej Benny

Tak for din mail.

Tak for din mail. Du vil blive registreret på en fejl- og mangelliste. Udbedringer forventes udført i foråret -19, da der ikke kan udendørs-males længere.

22.juni 2018: Reparation af malerarbejdet

Kære bestyrelse!

Jeg har d.d. set et par billeder i vores facebook-gruppe lagt op af Kim Petersen, hvoraf man kan se at det er en lappeløsning af værste art som man er gået i gang med fra malerens side. Ligesom Kim mener jeg at denne reparationsform bør og skal stoppes omgående, da det hele igen er en "ommer".

Jeg vil tillade mig at kontakte bestyrelsen pr. telefon, da jeg ikke mener det er noget der skal fortsætte. I værste fald giver jeg hellere et beløb for at få udbedret malerarbejdet, da den nuværende maler jo åbenbart ikke har vilje eller forstand til at få det gjort på forsvarlig måde.

med venlig hilsen

Arne Juel Larsen, B107

25.juni 2018

Svar - fra bestyrelsen

Kære Karin og Arne.
Tak for jeres henvendelse.
Der er taget fat i sagen. Malerarbejdet skal godkendes, før Maleren er færdig.

Med venlig hilsen

Ejerforeningens bestyrelse

15.juni 2018: Vinduer & dør

Er lovet af Kurt Andreasen der vil komme folk fra vindues firmaet og se på det der er klaget over nu er der gået ca.3 år og har ikke hørt noget endnu .Kurt ved udmærket hvad der er klaget over .for det er gjort 2 gange sidste gang sagde han der kommer folk fra firmaet på onsdag og ser på det .Men ikke hvad årstal.

Jørn Brask A215

25.juni 2018

Svar - fra bestyrelsen

Kære familie Brask
Der har i uge 25 været en håndværker forbi jeres lejlighed.
Terrassedøren i jeres lejlighed er efterset og justeret. Den fungerer fint igen.

Med venlig hilsen

Ejerforeningens bestyrelse

11.juni 2018: Information fra bestyrelsen af 29.5 2018

I forlængelse af nogle af de spørgsmål jeg tidligere her har rejst overfor bestyrelsen, har man åbenbart fundet det hensigtsmæssigt at udfærdige en informationsskrivelse til ejerne og således ikke besvarer mine berettigede spørgsmål direkte.

Skrivelsen bærer præg af at være udformet af en advokat og antages derfor at have medført omkostninger for Ejerforeningen, uden at man har fået andet end et partsindlæg baseret på fortolkning af love og vedtægter.

Essensen, af stort set alle de spørgsmål jeg har stillet, er.....( se hele mail )

OleThellufsen NB: Vi var i Bønnerup i sidste uge og konstaterede, at der endnu ikke var udført de malerreparationer, som bestyrelsen havde lovet. Men det er selvfølgelig også kun 2 år siden problemet blev rejst.

26.juni 2018

Svar - fra bestyrelsen

Til Ole Thellufsen 

Indledningsvis kan det konstateres, at du ikke mener informationsskrivelsen besvarer dine "berettigede spørgsmål". Hvorvidt dette er korrekt er dog tvivlsomt. Det har dog aldrig været formålet med informationsskrivelsen, at give dig besvarelse på dine spørgsmål. Du må fremsætte dine spørgsmål på generalforsamlingen, såfremt du ønsker svar herpå.

 

Ved henvisningen til Ejerlejlighedsloven § 6, stk. 1 manipulerer du ordlyden til det ønskede formål. Bestemmelsens ordlyd er således:

§ 6

Fælles udgifter, herunder udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier og udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og tilbehør, bidrag til en eventuel grundfond mv., udredes indbyrdes af de enkelte ejere efter det i § 2, stk. 1, nævnte forhold.

 

Bestemmelsen angiver at fællesudgifter ifølge loven udredes efter fordelingstal. Herefter nævner bestemmelsen nogle eksempler på udgifter,  som hører under fællesudgifter. Bestemmelsen opregner således ikke udtømmende, hvad fællesudgifter skal anses som. Dette angives istedet i vedtægterne.

 

Derudover er der ikke givet en trussel fra bestyrelsens side. Bestyrelsen har blot informeret dig om eksistensen af Ejerlejlighedslovens § 8, idet du fremsatte postulat vedrørende retten til at tilbageholde pligtmæssige betalinger. 

 

Herudover er der intet nyt i din skrivelse, hvorfor blot kan henvises til tidligere skrivelser.

 

Idet det ikke er bestyrelsens opgave at tage stilling til dine spørgsmål, vil bestyrelsen nu rette fokus på bestyrelsen opgaver.

 

I øvrigt har bestyrelsen kompetencer i egne rækker, til at læse, forstå og videregive den korrekte betydning af love og paragraffer, og derved ikke bruger unødig økonomiske ressourcer af foreningens kassebeholdning. 

 

Med venlig hilsen

Ejerforeningens Bestyrelsen

6,juni 2018: ApS's kørende materiel

Vil bestyrelsen venligst, klart og eentydigt her, svare på, om Ejerforeningen har afholdt omkostninger ifm. drift, vedligeholdelse, registrering o.lign. i tilknytning til det af ApS ejede kørende materiel?

​Ole Thellufsen D 109      (videresendt til bestyrelsen d.6.juni 2018)

25.juni 2018

Svar - fra bestyrelsen

Til Ole Thellufsen

 

Bestyrelsen har modtaget din mail af 6. juni 2018. 

I den forbindelse kan bestyrelsen henvise til ejerforeningens vedtægter § 5, hvorefter udgifter til vedligeholdelse af fællesarealer blandt andet fremgår som en opgave for Ejerforeningen Bønnerup Strand Feriecenter.

 

Bestyrelsen har vurderet at benyttelse af kørende materiel ejet af ApS'et, er den mest hensigtsmæssige løsning til opgaver af renholdelses- og vedligeholdelseskarakter fremfor antagelse af eksternt firma til disse opgaver. Dette både ud fra et fleksibilitets- og økonomisk perspektiv.

De afholdte udgifter svarer til den leje Ejerforeningen giver for denne ydelse. 

Bestyrelsen betragter herefter denne sag for afsluttet.

 

Bestyrelsen har udsendt en informationsskrivelse, hvorved fremadrettet henvises til i forhold til spørgsmål af denne karakter.

Slutteligt vil bestyrelsen opfordre dig til at fremsætte dine bemærkninger for generalforsamlingen, som er rette forum hertil."

4.juni 2018: Efterlysning af bestyrelsens svar på tidligere stillet spørgsmål

Vil bestyrelsen venligst forholde sig til det spørgsmål, som jeg stillede d. 15. april 2018 vedr. Ejerforeningens overtagelse af omkostninger vedr. ApS´s køretøjer, herunder omregistrering af trailer. I seneste bestyrelsesreferat er der refereret til, at man har besvaret Ole Thellufsens spørgsmål direkte. Det er ikke rigtigt, og svaret bør i hvert fald refereres her, så alle ejere er bekendt med, hvordan det forholder sig.

​Ole Thellufsen D 109      (videresendt til bestyrelsen d.4.juni 2018)

5.juni 2018

Svar - fra bestyrelsen

Bestyrelsen henviser til den nylige udsendte "Informationsskrivelse fra Bestyrelsen" der i øvrigt kan læses på ejerforeningens hjemmeside under Orienteringsbreve 2018, samt bestyrelsens samlede svar på Ole Thellufsen henvendelse pr. 16. april og 15. maj 2018

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

15.maj 2018: Drift og vedligeholdelse af ApS installationer

Kære bestyrelse,

Tak for besvarelsen vedr. omkostninger ifm. opstilling af solparasoller ved ApS poolområdet. Bestyrelsen henviser til, at det står i vedtægterne, at Ejerforeningen på generalforsamlingen er bemyndiget til at varetage drift og vedligeholdelse af feriecentret. Jeg skal venligst forespørge bestyrelsen, hvor i de omtalte vedtægter.....( se hele mail )

Ole Thellufsen D 109      (videresendt til bestyrelsen d.17. maj 2018)

5.juni 2018

Svar - fra bestyrelsen på skrivelse pr. 16. april og 15.maj

Kære Ole

Bestyrelsen kan henvise til vedtægternes § 12, og yderligere tilføje, at i henhold til brugsretsaftalen er alle ejerforeningens medlemmer givet brugsret til de omtalte faciliteter, hvor parasollerne skal opstilles, hvorfor ejerforeningens medlemmer får glæde heraf.

Såfremt det ikke fremgår klart, så er ejendomsretten til parasollerne ejerforeningens. Bestyrelsen beklager, hvis der skulle være opstået tvivl om dette. Derfor er det også klart, at ejerforeningen ikke afholder omkostninger for ApS’et, men udelukkende varetager ejerforeningens medlemmers interesser.

Bestyrelsens beslutninger kan desværre ikke altid gøre alle tilfredse. Dette betyder dog ikke, at man som medlem af ejerforeningen kan vælge ikke at ville betale efter vedtagne fordelingstal. Bestyrelsen må i den henseende henvise til Ejerlejlighedslovens § 8

 § 8

Hvis en ejer  gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine forpligtigelser over for ejerforeningen eller et af dennes medlemmer, kan ejerforeningen pålægge ham at fraflytte lejligheden med passende varsel.

Vi ønsker dog en konstruktiv dialog. Vil du venligst fremadrettet henvise til de konkrete bestemmelser, som du mener bestyrelsen ikke retter sig efter, så bestyrelsen kan tage stilling hertil?


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

8.maj 2018: Forespørgsel

I sidste referat fra bestyrelsen er der nævnt markedsparasoller til det udendørs pool område. Er bestyrelsen enig i, at omkostningen hertil vedrører ApS's installationer (pool området) og derfor skal afholdes af ApS?

​Ole Thellufsen D 109      (videresendt til bestyrelsen d.9. maj 2018)

11.maj 2018

Svar - fra bestyrelsen

Kære Ole Thellufsen 

 

Ejerforeningen vil indkøbe parasoller til opstilling på området ved poolen, som ejerforeningen i kraft af brugsretsaftale indgået den 26.8.2008 med Feriecenter Bønnerup Strand ApS, har adgang til. Der er således tale om, at Ejerforeningen indkøber parasoller til eget brug og med tilladelse af Feriecenter Bønnerup Strand ApS til at opstille disse på omtalte område. 

Jeg kan i øvrigt henvise til at Ejerforeningens bestyrelse har generalforsamlingens opbakning til at drive ejerforeningen og varetage den daglige drift, jf. vedtægterne. Af hensyn til at forvalte bestyrelsens ressourcer bedst vil bestyrelsen fremadrettet ikke drøfte småindkøb med lejlighedsejere.

 

Med venlig hilsen

Ejerforeningen  

16.april 2018: Ejerforeningen betaler for ApS' værdier

​Af mødereferaterne fra ApS fremgår, at Ejerforeningen fremover skal betale til vedligeholdelse og andre omkostninger i forbindelse med ApS' værdier. Bl.a. omregistrering af en trailer og vedligeholdelse af kørende materiel. Hvorfor denne ændring af praksis? Tidligere har brugsretten omfattet alle de faciliteter, herunder brugsgenstande, som forefandtes ApS regi, og som derfor blev betalt via ejernes brugsretsafgift til ApS. I givet fald, må vi forvente en reduktion i brugsretsafgiften, således at forholdet mellem det ejerne betaler, og de faciliter ejerne får stillet til rådighed fra ApS, holdes uforandret. Vil bestyrelsen venligst forholde sig hertil.

​Ole Thellufsen D 109      (videresendt til bestyrelsen d.16. april 2018)

16.april 2018

Svar - fra bestyrelsen

Hej Ole 

Tak for din mail.

Den bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.

22 marts 2018: Referat generalforsamling d.3.3. 2018

Der er udsendt et nyt, korrigeret referat vedr. ovennævnte. Her prøver man, på min tidligere forespørgsel, at redegøre for den afstemning, der fandt sted vedr. forslag 3, ny brugsretsaftale.
Det, der især undrer mig, er, at der ifm. afstemningen om forslag 1,reffereres til, at der var ialt 68 fremmødte, som stemte (enten for, imod eller undlod afstemning). Derimod var der.....
( se hele mail )

Ole Thellufsen  D109       (videresendt til bestyrelsen d.14. marts 2018)

11.maj 2018

Svar - fra bestyrelsen

Bestyrelsen henviser til tillæg til referat af generalforsamlingen 2018
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

14.marts 2018: Formandsberetning - generalforsamling 3.3 2018

Kære ex-formand Lykke Laursen (+øvrig bestyrelse i Ejerforeningen),


Jeg har netop læst din formandsberetning fra generalforsamlingen, som jeg ikke deltog i, hvilket jeg idag er glad for, efter det ondsskabsfulde udfald, som du afslutningsvis rettede mod mig og nogle andre ejere. Jeg tror, du skal være glad for, at vi ikke var til stede, da dine perfide bemærkninger i så fald ikke havde fået lov at stå uimodsagt.....  ( se hele mail )

Ole Thellufsen  D109       (videresendt til bestyrelsen d.14. marts 2018)
 

11.maj 2018

Svar - fra bestyrelsen

Dit indlæg er læst og taget til note. Bestyrelsen har ingen kommentarer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

13.marts 2018: Referat fra generalforsamling d. 3.3 2018

Af det netop udsendte referat fra ovennævnte fremgår, at forslag 3 vedr. brugsretsaftale blev vedtaget af generalforsamlingen.
Resultatet af afstemningen, dvs. stemmetallene, fremgår imidlertid ikke af referatet. Dette i modsætning til forslagene 1 og 2, hvor stemmeafgivelsen er refereret.
Bestyrelsen bedes venligst oplyse/offentliggøre disse stemmetal. da de er vigtige i relation til det flertal, som er nødvendigt for vedtagelsen.
På forhånd tak

Ole Thellufsen  D109       (videresendt til bestyrelsen d.14. marts 2018)

15.marts 2018

Svar - fra bestyrelsen

Hej Ole 

Tak for din mail. Du har ret i dit synspunkt.

Referatet er blevet taget af vores hjemmeside og vil blive tilføjet de oplysninger du efterspørger.

Jeg kan oplyse, at der var 100% opbakning fra de fremmødte.

Med venlig hilsen

Mette Karmark

26.febr.2018: Ny brugsretsaftale med Aps

Bestyrelsen har udsendt forslag til ny brugsretsaftale til behandling på den kommende generalforsamling. d. 3. marts 2018. Da jeg desværre selv er forhindret i at deltage, vil jeg bede om at få dette opslag bragt inden generalforsamlingen.

Jeg vil gerne opfordre til, at man stemmer imod forslaget af følgende grunde:

1. Den ny aftale opererer med en løbetid på 1 år, hvor den gamle aftale løb over 10 år.....( se hele mail )

Alle ønskes en god generalforsamling.

Mvh

Ole Thellufsen  D109       (videresendt til bestyrelsen d.26.febr. 2018)

13.febr. 2018: Maritimt oplevelsescenter

Kære bestyrelse.

Vi ( en gruppe ildsjæle ) forsøger at skabe en maritim aktivitet i det tidligere sejlklubhus på Bønnerup havn.

I den forbindelse undersøger vi om turistaktivitet er af interesse for feriecenter Bønnerup Strand, vi vil gerne mødes/ sende en PP som præsenterer ideen for aktiviteten. Tilbagemelding på min mail bir8581@gmail.com   - eller telefon 6062 8020 

Mvh.

Per Nielsen          (videresendt til bestyrelsen d.13. febr. 2018)

31.jan.2018: Forkert fortolkning af afstemningsregler for generalforsamling

Kære bestyrelse,
Jeg tror I misforstår mit spørgsmål vedr. absolut flertal, og jeg mener at dirigentens forståelse af vedtægternes krav til gennemførelse af vedtægtændringer er fejlagtig, når han oplyser at dertil kræves absolut flertal, dvs. et flertal af samtlige ejere. Det forholder sig iht. vedtægterne således, at vedtægtændringer kræver at 2/3 af samtlige ejere afgiver stemme, og at der samtidig er en majoritet på 2/3 heraf der stemmer for. Dette kaldes kvalificeret flertal. Lad mig for god ordens skyld oplyse, ar dirigenten kan drages til ansvar for følgerne af forkert anvendelse af afstemningsreglerne.Blot for en anden gangs skyld.   

Ole Thellufsen  D109       (videresendt til bestyrelsen d.31.jan. 2018)

14.jan.2018: Referat fra ekstraordinær generalforsamling d.14.12 2017

Tak for det netop udsendte referat fra ovennævnte, hvortil jeg har følgende spørgsmål: Der refereres under ad.3 til, at såfremt der træffes afgørelse om, at ejerne pålægges videregående forpligtelser, end hvad der fremgår af vedtægterne, kræves absolut flertal.

Hvad mener man med absolut flertal?

Almindeligvis er.....( se hele mail )

28.jan. 2018

Svar - fra bestyrelsen

Hej Ole 

Det som står i referatet under ad.3, er kun en information fra dirigenten:

at Ejerforeningen ikke kan pålægge ejerne yderligere forpligtigelser.
Dette har ikke noget med APS fællesfaciliteter at gøre.

Med venlig hilsen

Niels Bach

13.jan.2018: Generalforsamling d. 14.12 2017

Der blev afholdt ekstrarordinær generalforsamling for 1 måned siden, og der er endnu ikke udsendt referat derfra. Af hensyn til os, der desværre ikke kunne deltage - og måske er en smule nysgerrige - ville det være rart, hvis bestyrelsen ville overveje snarest muligt at lægge referatet ud på Ejerforeningens hjemmeside.
På forhånd tak.

Ole Thellufsen, D109        (videresendt til bestyrelsen d.14.jan. 2018)

14.jan. 2018

Svar - fra bestyrelsen

Hej Ole 

Ærgeligt, at du ikke kunne deltage på vores ekstraordinære generalforsamling.

At referatet ikke har fundet vej til hjemmesiden endnu, skyldes en misforståelse.

Denne er hermed rettet, og referatet er at finde under fanen 'Generalforsamlinger'

Med venlig hilsen

Mette Karmark

12.dec. 2017: Til formand, bestyrelse og advokat/dirigent ifm. Ejerforeningens EGF d. 14.12 2017

På vegne af Torben Egede fremsendes vedføjede juridiske redegørelse som advokat Thomas Philip har udarbejdet på baggrund af bestyrelsens fremlagte forslag til samarbejdsaftale med ApS.  Se redegørelse
Da vi ikke har mulighed for selv at møde op til generalforsamlingen, anmoder vi bestyrelse og dirigent om at tage redegørelsens indsigelser op ifm. behandlingen af dagsordenens pkt. 4.
Vi har tillid til, at man vil imødekomme vores anmodning og ønsker samtidig Ejerforeningen en god jul og en god generalforsamling.

Mvh
Torben Egede E225 /Ole Thellufsen D109

15 nov.2017: Samarbejdsaftale med ApS

Jeg har i en mail til vores formand Lykke Laursen fremlagt mine indvendinger ift. det svar som hun, jvr. nedenstående, har givet på mit indlæg her vedr. samarbejdsaftalen med ApS. Det har jeg gjort, fordi.....( se hele mail )

Ole Thellufsen  D 109    (videresendt til bestyrelsen d.16. nov. 2017)

23.nov. 2017

Svar - fra bestyrelsen:

Vores bestyrelsesmøde er flyttet til 29. november, pga. arbejde/valg.

Men bestyrelsen har alligevel arbejdet, og vurderet, at vi vil indkalde til

ekstraordinær generalforsamling  torsdag d. 14. december kl. 19.00 i Bønnerup.

Materialer udsendes snarest.

 

På bestyrelsens vegne

Lykke Teresa Laursen

6 nov.2017: Samarbejdsaftale med ApS

Kære bestyrelse,

I det seneste referat fra bestyrelsesmødet d. 4. oktober er der omtalt og vedlagt den aftale, som det er hensigten, at Ejerforeningen vil indgå med ApS. Reelt er der tale om en forpagtningsaftale/kontrakt, hvor Ejerlejlighedsforeningen overtager det fulde ansvar for drift......( se hele mail )

12.nov. 2017

Svar - fra bestyrelsen:

Kære Ole

Som der står i den gamle samarbejdsaftale overtaget i forbindelse med ApS’s køb fra Dayz, skal der inden d. 31. dec. 2017 laves en ny samarbejdsaftale.

Vi (bestyrelsen) har  - som du ved - haft et udvalg til at kigge på samarbejdsaftalen, regelsæt og de vedtægter, som blev godkendt på sidste generalforsamling.

Bestyrelsens nye aftale er blevet besigtiget af revisor og advokat, og begge har givet grønt lyst for denne.

Bestyrelsen har valgt at lave en forlængelse af nuværende samarbejdsaftale med ApS indtil juni 2018,

for at fremlægge samarbejdsaftalen/ regelsæt på kommende generalforsamling.

Den nuværende brugsret betaling vil blive delt, således at noget overgår til Ejerforeningen,

alt dette vil vi komme mere ind på til kommende generalforsamling.

 

Jeg vil som formand håbe, at alle ejere vil deltage i vores generalforsamling i marts måned (dato følger),

da jeg og bestyrelsen kigger fremad og ikke bagud


På bestyrelsens vegne
Lykke Teresa Laursen

1 nov.2017: Indboforsikring

Indboforsikring.

Skal min indboforsikring også dække vinduer glas og sanitet? 

hilsen

Bent G Nielsen E 205    (videresendt til bestyrelsen d.1. nov. 2017)

6.nov. 2017

Svar - fra bestyrelsen:

På Ejerforeningens hjemmeside kan man læse vores forsikringsaftale.

 

Gå ind på forsiden, nederste blok til højre og tryk på LÆS MERE,

tast login: ejerkat15

Se under bygningsforsikring, her kan man læse hele Ejerforeningens aftale med Alm. Brand.

 

Ejerforeningen har tegnet forsikring som dækker lejlighederne udvendig og indvendig,

dog er der en selvrisiko pr. skade på kr. 7.444,- (sanitet dog kr. O )

 

Håber svaret var tilfredsstillende

 

På bestyrelsen vegne
Niels Bach

18 okt. 2017: Malerarbejde

Blot en høflig forespørgsel,- sker der noget eller sker der IKKE noget m.h.t. malerarbejdet?? Såfremt der ikke sker noget fra malerens side, er det så muligt at få maling i den rigtige maling,- såfremt man selv får sandblæst, grundet og malet terrassen på ny?

mvh

Arne, tlf. 26257378, lejlighed B107    (videresendt til bestyrelsen d.19. okt. 2017)

24.okt. 2017

Svar - fra bestyrelsen:

Desværre er det ikke lykkedes vores maler, at gøre arbejdet færdigt som lovet. Ejerforeningen havde en aftale om, at arbejdet skulle påbegyndes efter sommerferien, men grundet mange gæster måtte dette udskydes, og en planlagt begyndelse af malerarbejdet blev ødelagt af regn, som desværre har været vedvarende helt frem til begyndelsen af oktober måned. Byens Malerfirma har sendt en mail til Ejerforeningen, se bilag.

Bestyrelsen mener at have hånd i hanke med situationen, og afventer arbejdets påbegyndelse til maj 2018

 

På bestyrelsen vegne
Niels Bach

15 sept. 2017: Koldt vand i hanen

Kære bestyrelse

Vi kunne godt ønske os at vi kunne drikke vandet fra vandhanen. Vandet er ubehageligt lunken, og vi kan ikke få det koldt udenfor sæson. Jens Erik har fortalt at det er fordi vandet skal trækkes langt fra, men selvom der er en forklaring ville det være dejligt at få det løst. Fantastisk at opleve en sommer i centeret , og se hvor energisk personalet arbejder for at holde centeret pænt og ordentligt, og hvor venlige og imødekommende alle er...stor ros til dem!!

Med venlig hilsen

Lone og Tina lejlighed E206    (videresendt til bestyrelsen d.16. sept. 2017)

19.sept. 2017

Svar - fra bestyrelsen:

HEJ ALLE

Vores koldvandsforsyning og varmtvandsforsyning foregår fra den gamle reception for enden af BLOK E (bygning ved siden af E126). Rørføringen ligger i alle nederste lejligheder under loftet i badeværelser (skjult med nedsænket loft). Dette gælder både varmt og koldt vand. Alle rør er 2” dvs. 5 cm i diameter. Da der er næsten 100 m rør står der jo mange liter vand stille, især uden for højsæson. Alle rør er godt isolerede. Jo længere man bevæger sig nedad mod E 101, jo længere tid har vandet stået stille og er blevet lunkent   Dette problem har vi i alle blokkene  Der er to muligheder: sæt en kande vand i køleskabet, eller åben hanen til det bliver koldt

 

Med venlig hilsen

Danland Norddjurs

 

Jens Erik Brøgger
Teknisk chef

15 juli 2017: Feriecentrets fremtræden

Ejerne har i de seneste år ofret betydelige summer på, at vores Feriecenter kan fremstå indbydende og ordentligt. Derfor er det ærgerligt at konstatere, at det åbenbart ikke er alle, som respekterer dette. Ud for lejlighed B102 under trappen, er der hensat en gammel, rusten og beskidt Puck Maxi knallert af den type, som har en grøn Arla kasse monteret på bagagebæren. Formentlig beregnet til at afhente mindre ølforsyninger o.lign. i den lokale Brugs. Det efterlader en kedelig og uheldig signaleffekt overfor omgivelserne og feriecentrets gæster. Derfor opfordres bestyrelsen til at påtale forholdet overfor den respektive ejer. Dette understreger samtidig behovet for et egentligt cykelskur, som har været på tale i mange år efterhånden. Men indledningsvis væk med knallerten, som nu har stået der i flere år!..

Ole Thellufsen, D109    (videresendt til bestyrelsen d.3. aug. 2017)

28 juni 2017: Malerarbejde, eller rettere mangel på samme

I sidste referat skriver I at rep. af malerarbejde bliver udført inden højsæsonen. Er der nyt i sagen? Jeg anderkender jeres store arbejde i bestyrelsen, men dette problem må der simpelthen tages fat på, da det ellers ender med de forskellige ejere selv går i gang med rep. af samme,- jeg gør ihvertfald!

Med venlig hilsen

Arne Juel Larsen, B107    (videresendt til bestyrelsen d.28 juni 2017)

30.juni 2017

Svar - fra bestyrelsen:

Som mange jo nok har bemærket, har vejret gjort vores udvendige malerarbejde umuligt, og bestyrelsen beklager meget at dette ikke har været muligt.

I uge 24 gik bestyrelsen en runde på centeret med maleren og målte fugtindholdet i bygningerne – disse tal lå over 50 % på de udvendige mure, og dette ville betyde at malingen ikke kunne binde.

I disse dage vælter vandet nærmest ned over det ganske land, og Bønnerup får også sin del. Sommerferien er begyndt, og der er mange ophold i Bønnerup, hvilket er rigtig rart for alle. Malerarbejdet vil være en stor hæmsko for gæster og personale mv. Det er derfor aftalt, at maleren begynder mandag i uge 33.

Bestyrelsen ved godt at nogle ejere ikke er tilfredse med dette, men vi har desværre ikke andre muligheder – vejret taget i betragtning.

Rigtig god sommer til alle

På bestyrelsens vegne

Niels Bach

23.marts 2017: Referater

Vi er nogle, som desværre ikke kunne deltage i generalforsamlingen, men som er nysgerrige m.h.t. hvad der blev vedtaget. Derfor bedes bestyrelsen udsende referat snarest. Det samme gælder referat fra seneste bestyrelsesmøde i februar, som ligeledes savnes.

Ole Thellufsen m.fl. D109         (videresendt til bestyrelsen d.23 marts 2017)

24.marts 2017

Svar - fra bestyrelsen

Hej Ole m.fl

Ærgeligt, at ingen af jer kunne deltage på vores generalforsamling.

Der er ikke lavet referat af vores bestyrelsesmøde, da der blot var tale om planlægning af generalforsamlingen.

Referatet fra generalforsamlingen har ligget til godkendelse hos vores dirigent.

Det er netop blevet godkendt i dag.

Det vil blive lagt på vores hjemmeside hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Mette Karmark

12.marts 2017: Må vi låne grill-hytten en times tid?

Hej Vores lokale løbeklub, Grenaa Motionsløbeklub har planlagt en løbe-udflugt til Bønnerup, søndag den 9. april. Vi har tænkt på, om det vil være i orden at afslutte løbeturen i vores ferie-center, ved grill-pladsen – ved middagstid? Vi drikker en kop kaffe, drikker en øl, og tænder måske en grill. Vi regner med, at vi bliver ca 25-30 personer i en times tid. Vi spurgte for nogen tid siden Nerisa – hun henviste til bestyrelsen.

Jens & Tina Nielsen B105                         (videresendt til bestyrelsen d. 12 marts 2017)

jensaknielsen@gmail.com

17. marts 2017

Svar - fra bestyrelsen

Hej Tina og Jens

 

Tak for jeres mail til bestyrelsen.

I må gerne låne grill-huset til jeres afslutning.

Vi forventer selvfølgelig at der er ryddet op efter arrangementet.

Rigtig god løbetur 

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Niels Bach-Jensen

8.marts 2017: Cykelskur/stativ

Efter en god og rolig generalforsamling i lørdags fremsendes her et forslag m.h.t. beliggenhed af evt. cykelskur/stativ.

I hjørnet ved containerne ved Blok E har vi et problem med at vi har et rådden hegn (som vi skal vedligeholde) som trænger til reparation og at det giver støj over for naboerne nå containerne bliver tømt. Her kunne man bygge et højre hegn bag containerne til at tage lidt af støjen og samtidigt sætte stolper op, lægge tag på samt montere cykelstativer, dette skur behøver ikke at være lukket, hvis det som evt. skal opstilles forenden af Blok A bliver et lukket cykelskur.

Lisanne Pedersen E114        (videresendt til bestyrelsen d. 8 marts 2017)

27.febr & 1. marts 2017:

Der er indkommet og videresendt 2 fuldmagter til bestyrelsen vedr. afstemninger om 4 punkter på generalforsamlingen d.4 marts 2017

Please reload

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand / webmaster +45 23393242 / larskarmark@gmail.com  © 2015 Karmark

  • Facebook App Icon