top of page

Tidligere nyheder 2015

- overført fra Nyhedssiden

...fra byggeriet:

Juni 2015

Der forsøges afholdt møde med såvel tilsynsførende samt entreprenører i uge 26, for afklaring af hængepartier i forbindelse med fejl og mangler. Maling: I.flg. tilsynsførende har maleren sendt prøver til undersøgelse for at finde årsagen til at det fortsat skaller af, på trods af, at man følger de anvisninger som er opgivet. Det er blevet lovet, at arbejdet afsluttes i uge 27.

Juni 2015

Der arbejdes på højtryk for at blive færdig til højsæsonen. Et lag "hybenjord' er blevet skrællet af området ud for blok E, og der er kørt nyt strandsand på. Malerne arbejder på gavlene og har kørt liftene i stilling til at arbejde videre i højden. Poolområdet får ny belægning, og der ventes opsat hegn fra torsdag d.25.

                                                                                                 

                                                                         

Maj 2015

Malerarbejdet på terassesiden i blok A er nu færdig. Hegnene er genmonterede. Skal jeres lejlighed lejes ud, er det nu, at havemøbler, grill mm. skal rengøres. Malerarbejdet fortsættes på terassesiden i blok C.

Maj 2015

Inden maling skal gavl i blok A renses med algerens og repareres, da pudset har sluppet.

Der er kun to malere på, så man regner med, at der bliver malet tolv lejligheder om ugen.

April 2015

Malerarbejdet genoptages senest den 27. april 2015.

Marts 2015

Det er vigtigt, at såfremt der skulle være fejl og mangler ved de nymonterede vindues/dør facader samt fliseterasser skal det meddeles.... se mere u Orienteringsbreve

Feb.2015

  • Facaderenoveringen, ekskl. malerarbejde, afsluttes i indeværende uge. (24-02-15)

  • Der er 2 ejere, der endnu ikke har betalt de udsendte fakturaer.

Jan.2015

Tidsplanen følges

  • Budgettet overholdes

  • Afklaring med ejerne i E-blokken vedrørende udskiftning af facadepartier på altan/   terrassesiden. Udskiftningen udføres i uge 6 i stueetagen og uge 8 på 1.sal

  • Der er udsendt håndværkerfakturaer til de ejere, der har betalt de udsendte fakturaer.

  • Fin presseomtale i Djurslandsposten og Århus Stiftstidende

...fra bestyrelsen:

23.dec. 2015

VIGTIGT Infobrev fra bestyrelsen : Samarbejde med Danland.   

Opdatering og korrigering af oplysninger                 se mere u. Orienteringsbreve  

30.okt. 2015

VIGTIGT Infobrev fra bestyrelsen : Status på Ejerforeningens og arbejdsgruppens arbejde.   

Indbetalinger og køb                                             se mere u. Orienteringsbreve  

9.okt. 2015

Infobrev fra bestyrelsen : Midlertidig status på Ejerforeningens og arbejdsgruppens arbejde.     se mere u. Orienteringsbreve  

          

Referat fra Orienteringsmødet  d.22. sept.   se mere u. Generalforsamlinger

22. sept. 2015

POWERPOINT fra 'arbejdsgruppen' - fremlagt ved Orienteringsmødet d.22.sept.                 se PowerPoint

7. sept. 2015

Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 22 sept kl.19 !!!...         ( fremtidig drift af feriecentret mm.  )                      se mere u. Generalforsamlinger

7.sept. 2015

Infobrev fra bestyrelsen : Betaling/tilbagebetaling af brugsretsvederlag, muligheder fremadrettet, betaling PBS, nyt navn mm.            

se mere u. Orienteringsbreve

16. august 2015

Infobrev 2 fra arbejdsgruppen omkring køb af fællesfaciliteterne : Opdatering af arbejdsgruppens arbejde, forhandlingerne med Dayz, tidsplan mm.            

se mere u. Orienteringsbreve

16. juli 2015

Info fra arbejdsgruppen omkring køb af fællesfaciliteterne : Arbejdsgruppens medlemmer, navn, drift, indtægtskilder, tidsplan mm.            

se mere u. Orienteringsbreve

9. juli 2015

Info og opdatering af udviklingen i feriecentret : Poolområdet, renovering, forhandlinger om centerbygning, financiering, formidling mm.            

se mere u. Orienteringsbreve

25. juni 2015

VIGTIGT Infobrev til ejerne : Indkaldelse til møde vedr. overtagelse af centerbygning, Opdatering af udviklingen i centeret, Fuldmagt, Info inv. pensionsmidler,                       se mere u. Orienteringsbreve

18. juni 2015

VIGTIGT Infobrev til ejerne : Poolområdet, Dayz, Driftsbudget nyt selskab, Renovering/ maling                                                    

se mere u. Orienteringsbreve

10. juni 2015

Infobrev til ejerne : Renovering af poolområdet, Driftsbudget. Fotokonkurrence,           se mere u. Orienteringsbreve

25. Maj 2015

Vigtigt brev til ejerne : Betaling af brugsretsvederlag, Fotokonkurrence, Forhandlinger om overtagelse af centerbygning...                              

se mere u. Orienteringsbreve

18. Maj 2015

Vedr. Ejerafregning til Dayz for april : Bestyrelsen anbefaler, at man...                          se mere u. Orienteringsbreve

18. Maj 2015

Referat fra Bestyrelsesmøde nr.104:  

Ny forpagter af restaurant - Internet - Centerbygning - div.

se mere u. Referater fra bestyrelsesmøder

12. Maj 2015

Vigtig information Info og ejertilkendegivelse i forhold nyt selskab...                    se mere u. Orienteringsbreve

7. Maj 2015

Vigtig information Supplerende info til den ekstraordinære generalforsamling...  se mere u. Orienteringsbreve

21. April 2015

Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING!!!... ( referat af ekstraordinære GF tilføjet 7.maj  )                      se mere u. Generalforsamlinger

21. April 2015

Vigtig information til alle ejere angående forhandlinger med Dayz...                      se mere u. Orienteringsbreve

25. Marts 2015

Vigtig information til alle ejere angående bl.a. rykkerskrivelse fra Dayz, forhandlinger med Dayz, renovering og budget i forhold til forskønnelse og færdiggørelse af områderne...   se mere u. Orienteringsbreve

24.  Marts 2015

Bestyrelsesmødenr.102:  

Staus renovering - areal blok E - forsikringssag - div.

se mere u. Referater fra bestyrelsesmøder

7.  Marts 2015

Bestyrelsesmødenr.101 (efter generalforsamling):  

Konstituering - forhandlinger med Dayz - ny webmaster - div.

se mere u. Referater fra bestyrelsesmøder

7.  Marts 2015

Referat fra Generalforsamling:  

Beretning - Regnskab - fremtid med Dayz -  div.

se mere u. Generalforsamlinger

  

7.  Marts 2015

Bestyrelsesmøde nr.100 (før generalforsamling):

Status indbetalinger - status renovering/ låsesystem - fotokonkurrence -

markedsføring - seneste nyt.   se mere u. Referater fra bestyrelsesmøder

27. febr. 2015

Bestyrelsens brev til Dayz vedr. rykkerskrivelse...   se mere u. Orienteringsbreve

...fra Jens Erik og Receptionen:

Juni 2015

Vandrør Vandrør ved spillerummet er repareret.

Sandbed er færdiggjort med nyt sand

Internettet Stadig problemer med internettet, affødt af nye døre og vinduer. Primanet har en løsning på problemet. Men det vil koste yderligere 30.000 kr. Bestyrelsen blev enige om, at det skal udbedres, men at man så også vil have en skriftlig garanti på at det vil virke, og at der skal være gratis support i det omfang vi behøver det.

Blomsterkummer Lenette har malet de gule blomsterkummer sorte

Maj 2015

Restauranten Der er skrevet kontrakt med en ny forpagter af restauranten. Han starter officielt d.1. juni 2015, men begynder arbejdet tidligere i forbindelse med kursusaktivitet for Danske Regioner.

Mandag d.11 maj påbegyndes maling af væggene i restauranten, som vil blive peppet op med nye ting og nye billeder på væggene. Man kan allerede forvente en Pinsemenu.

Internettet kører stadig langsomt. Prima-net arbejder på sagen, og har måske en løsning. Man foreslår, at der opsættes nogle "tallerkener" i hver 6.lejlighed. Prima-net indkaldes til næste bestyrelsesmøde.

De ejere som måtte have installeret en router, henstilles til at nedlægge disse, da de modarbejder Prima-nets løsning.

April 2015

Hybenbuske er klippet ned, med undtagelse af hyben ved E-blokken, da sandet skal fjernes i forbindelse med forskønnelse af området.

Skilte: Der er blevet sat små skilte op på fordørene med ”Ikke ryger” og ”Ikke hund”. Det er blevet observeret, at der også er sat skilte op i forhold til udlejning via andre bureauer, samt skilte vedr. salg af lejligheder.

Disse bedes venligst afmonteret.

Papcontainere: Da papcontainerne bruges til alt muligt, bliver disse afskaffet. De bliver afhentet af Marius Nielsen. Flaskecontainerne bliver bibeholdt.

 

Hul i asfalt: Hullet i asfalten ved hovedindgangen vil blive repareret.

 

Areal foran blok E : Det blev ved bestyrelsesmødet besluttet at fastholde sandarealet foran blok E. En overvejende del af ejerne ønsker dette. Mange lejere med små børn har ligeledes givet positiv respons på sandarealet.

 

Marts 2015

Nye ledninger: Der er trukket nye ledninger og opsat el-kabler i kælderen under blok D og i den gamle reception. Dette er gjort i forbindelse m. udskiftning af døre og vinduer.

 

Hegn ved Blok C & E :

Hegnene renses med algefjerner, da disse er gamle. Så er de klar til maling.

Borde:

De fastmonterede borde bliver først malet efter påske.

Vinduer:

Alle vinduer er nu rengjorte

Blomstrerkasser:

Blomsterkasser ved boldbane males sorte

 

Hybenbuske:

Hybenbuskene ved blok A skæres ned hvert år.

 

...fra byggeriet:

14 febr. 2016

Infomation nr. 4  fra bestyrelsen i Feriecenter Bønnerup Strand ApS. : Status vedr. legepladsen. - maling af centerbygning - underholdningsrummet under blok D.  

                                                                                        se mere u. Orienteringsbreve  

...fra 'Det sker':

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page