top of page

Valg til bestyrelsen

ValgValgValgValgValgValgValg

 

 

Efter flere år som medlem og formand af Ejerlejlighedsforeningens bestyrelse, har Jan Morsing 

valgt at træde tilbage og nyde sit otium. 

 

Ejerlejlighedsforeningens medlemmer skal derfor vælge et nyt medlem til denne post.

 

Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen:

 

Jan Morsing

jmm@privat.dk

+45 30537632

 

Niels K.Bach-Jensen

nkbj@post.tele.dk

+45 24277403

 

Mette Karmark

mettekarmark@gmail.com

+45 40868310

 

Flemming Jacobsen

flaeske@webspeed.dk

+45 61790200

 

Jens Erik Brøgger

jeb@dayz.dk

+45 20335338

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page