top of page

Kære Anpartsejere

 

Ny dato, indkaldelsen til fredag den 4. september bliver nu ændret til onsdag den 9. september.

 

Vi var desværre ikke orienteret om, at restauranten og den store sal er fuldt booket med selskaber og flere konfirmationer både den fredag - lørdag og søndag.

 

Vores ordinære generalforsamling i marts måned måtte vi aflyse grundet Covid 19.

Tiden er gået og nu kan vi ikke vente længere med at afholde den ordinære generalforsamling.

Årsagen er, at Årsrapporten til selskabsstyrelsen skal afleveres nu, og der er ikke mulighed for yderligere udsættelse.

Covid19 udfordrer os med at holde GF. Der er grænser for hvor mange vi må samles. Derfor skal vi bede om tilmelding til GF, og kun én deltager pr. lejlighed.

For at afhjælpe problemet med deltagelsen, anmoder vi om, at I sender en fuldmagt til bestyrelsen, eller ringer en besked til formanden Allan Lillebæk +45 31139595 eller undertegnede +45 30813857, såfremt I ikke ønsker at deltage fysisk pga. risiko/frygt for Corona smitte.

Dagsorden, tilmelding og fuldmagt med ny dato på intern info/generalforsamlinger

 

Det øvrige materiale til GF ligger på hjemmesiden

 

Ejerforeningen og ApS plejer at holde de årlige generalforsamlinger samme dag. Når Ejerforeningen senere indkalder til GF, gør ApS det også, men blot til en ekstra ordinær GF.

 Vi håber på et hurtigt svar, så vi får den fornødne tid til forberedelsen.

 

Med venlig hilsen

Feriecenter Bønnerup Strand ApS

Roberto Vejrup

Egevej 9

8543 Hornslet

Mobil: 30 81 38 57

Mail: roberto@vejrup.com

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page