Tidligere nyheder

- overført fra Nyhedssiden 2019

...fra bestyrelsen:

27.nov .2019: Referat af bestyrelsesmøde nr.138

Femårsplan for forbedring af centret - Sandbed - salg af lejligheder mm. Se referater fra bestyrelsesmøder

9.okt. 2019: Referat af bestyrelsesmøde nr.137

Samarbejdet med Danland - generalforsamling 2020 - salg af lejligheder mm. Se referater fra bestyrelsesmøder

21.aug.2019: Referat af bestyrelsesmøde nr.136

Arbejdsdag - Jubilæum - lejlighedsinfo fra Danland -mails fra ejere - salg af lejligheder mm.( referater af møder 133-134 -135 er lagt op i løbet af forår/sommer..) Se referater fra bestyrelsesmøder

18.juni 2019: Referat af bestyrelsesmøde nr.135

Ejer-indboforsikring - Sandarealet - Grill på terrasserne - Støjtest af nærvarmeanlægget mm. Referater fra Bestyrelsesmøder

21.maj 2019: Referat af bestyrelsesmøde nr.134

Malerarbejde - Trappe/stige i poolen - afdækninger på trappenedgangene mm. Referater fra Bestyrelsesmøder

10.april 2019: Referat af bestyrelsesmøde nr.133

Konstituering af EF's bestyrelse - evaluering af generalforsamling - ankomstpakken - udlejningen mm. Referater fra Bestyrelsesmøder

27.febr.2019: Referat af bestyrelsesmøde nr.132

Internet - gæstenet/ejernet - indvielse af varmesystem - sandarealet - privat udlejning - generalforsamling mm. Referater fra Bestyrelsesmøder

22.febr.2019: Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen for Ejerforeningen indkalder til Generalforsamling lørdag d. 23.marts kl.13:00 i Bønnerup. Se dagsorden

23.jan.2019: Referat af bestyrelsesmøde nr.131

Status på nyt varmeanlæg - cykelskure - sandarealet - privat udlejning - økonomi  mm. Referater fra Bestyrelsesmøder

1 / 1

Please reload

...fra Jens Erik og personalet:

juli/aug. 2019:

 • Der har været udfordringer i forbindelse med skybrud. Der har været vandskade i blok B. Tagpappet er tætnet. Regnvandet fandt også ind i omklædningsrummene. Der vil blive lavet et tag over trappenedgangen for at undgå dette.

 • Der har været en vandskade i kælderen i blok D. Dette skyldtes dog en rørskade. Her vil blive lagt nyt gulv. – 3 – 21. august 2019

 • De små køleskabe giver også udfordringer. Lejerne fylder dem op med ikke nedkølet mad, så det varer et par dage at få det kølet ned.

 • Der bliver etableret endnu to cykelskure. Et ved gavlen på blok A, og et i hjørnet foran blok D. Der står stadig mange cykler i vores cykelskur. Der opfordres endnu en gang til, at man kun har sin cykel til at stå, når man selv er i sin lejlighed. Der vil hvert kvartal blive fjernet cykler som bare står.

 • På sandarealet ved varmepumpeanlægget er der lagt sten.

 • Lejlighedsnumrene på trappeopgangene bliver opsat med sorte bogstaver og tal snarest.

maj/juni. 2019:

 • Den gamle olietank er blevet sløjfet pr. 17.6.2019, af et autori-seret firma kr. 7.590. Dette, og det nye tiltag med vort nye varmeanlæg vil efterfølgende blive tilføjet i en ny BBR.

 • Cykler, som stod i skuret med strips, er fjernet.

 • Der er nu blevet opsat udsugninger i badeværelser, ved de ejere, der har ønsket dette.

 • Der er etableret en plade ved spa.

 • Maleren har været i gang, og det er en større udfordring, end han havde troet, og det kan let trække ud, da der i øjeblikket er stor mangel på håndværkere.

 • Afdækningen ved trappenedgange på blok D havde løsnet sig, men de er blevet limet på igen, med noget bedre lim.

 • For enden af blok D bliver der opsat hegn, i stedet for planterne.

dec./jan. 2019:

 • Varmepumpen kører upåklageligt. Olietanken er koblet fra, og gasanlægget er koblet til. Gasanlægget er godkendt. Der bliver hele tiden justeret på anlæggene så støjen fra varmepumpen bliver mindre og mindre. Det er lige nu, hvor det er koldt, at støjen er værst, da anlægget yder det ypperste. Når temperaturen stiger vil lyden fra varmepumpen væsentligt formindskes. Der mærkes allerede nu en markant besparelse

 • Cykelskuret er fyldt med cykler, nogle i meget dårlig stand. Skuret er beregnet til opbevaring af cykler, medens man opholder sig på centret, og ikke til permanent opbevaring. 

 • Jens Erik sætter strips på cyklerne. Cykler med påsatte strips vil blive fjernet senest den 1. april 2019

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand / webmaster +45 23393242 / larskarmark@gmail.com  © 2015 Karmark

 • Facebook App Icon