top of page

Mail til Bestyrelsen 

Bestyrelsen ønsker til enhver tid at fremstå åben og kontaktbar for medlemmerne.

Dels åben for ideer og tiltag, ris og ros, spørgsmål om drift og økonomi samt i øvrigt, hvad medlemmerne måtte have på hjerte.

Og dels også åben for eventuelle personlige spørgsmål omkring den enkeltes lejlighed og drift af samme.
For bedst muligt og ensrettet at kunne besvare og kommunikere har vi valgt at benytte hosstående mail-formular eller nedenstående mulighed.

Bestyrelsen kommunikerer ikke via sociale medier, såsom facebookgrupper, messinger og andre medier.

 

 

Benyt:i

info@ejfk.dk, eventuelt adresseret til et bestemt betyrelsesmedlem Alle henvendelser videresendes straks de modtages til bestyrelsen.I den forbindelse skal gøres opmærksom på at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er underlagt tavshedspligt.

 

​Proceduren ved modtagne henvendelser er, at der kvitteres for modtagelsen af samme, og at vi behandler og gennemgår alle henvendelser på kommende bestyrelsesmøde. Vor dagsorden indeholder altid et punkt vedrørende henvendelser fra medlemmerne.

Personlige henvendelser direkte til et bestyrelsesmedlem, vilblive tilstræbt besvaret hurtigst muligt og direkte til medlemmet. 

Tak for din indsendelse! Dit indlæg vil blive behandlet ved næste bestyrelsesmøde

Login kan rekvireres ved: larskarmark@gmail.com

 

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page