top of page

6 april 2024:  Støj fra håndværkere

Kære bestyrelse

Vi har oplevet et par gange, at vi ikke har kunnet være i vores lejlighed på grund af støj fra renovering i en lejlighed i blokken.

Lige nu sidder vi kl. 22:15 og lytter til hamren og banken fra lejligheden lige nedenunder, hvor ejerne er ved at lave en hems.

Selvfølgelig skal der være mulighed for at renovere i vores lejligheder, og det er vi fuldt ud forstående overfor, men havde vi vidst det,

var vi ikke kommet i vores lejlighed i weekenden.

Vi har læst et sted, at der henstilles til, at der gives besked i receptionen, når der påtænkes renovering og dermed støj, så der også kan tages hensyn til evt. gæster i vores lejligheder - vi kan dog desværre ikke finde teksten igen.

Vi kunne rigtig godt tænke os, at det blev taget op igen, da der er kommet mange nye ejere, som måske ikke lige er faldet over teksten.

På forhånd tak. 

Hilsen

Henriette og Flemming D202

27 marts 2024:  Forsikring

Hej

Har netop fået kvartalsopkrævning og kan se et beløb for forsikring på 238,-

Er det den nye “indboforsikring”?

I bekræftende fald er det så ikke en utrolig høj pris for en forsikring der er mere eller mindre værdiløs for den enkelte? Pga selvrisokoen som jeg mener er på næsten 6.000,-

Venlig hilsen -

Benny Kristensen E219

11.april 2024

Svar fra bestyrelsen

Hej Benny

Dette fra referat d. 2. april.

  "En ejer forespørger: er det nyligt opkrævede beløb til forsikring, bidrag til den nye ”indboforsikring”, dertil er svaret nej. Det er til den fælles løsøreforsikring, en tidligere ansat har udtalt følgende: ” I skal selv have det forsikret, som kan falde ud, hvis vi vender lejligheden på hovedet

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

17 marts 2024:  Booking og priser

Hej til bestyrelsen - og tak for god generalforsamling .

Der var flere der fremførte nogle ikke særlige favorable afregningspriser - og Peter (Danland) forsøgte lidt vævende at komme med argumenter for den model, som er valgt .

Vi er mange , der har undret os over afregningspriserne - og ikke mindst i højsæsonen –

Eks.1. priser 2023 -276119 19/7 - 26/7 = 4849,-

2023 - 292591 12/7 - 19/7 = 3995,-

Eks 2 priser 2024 - 265823 15/7 - 22/7 = 3078,-

2024 - 281337 3/8 - 10/8 = 3249,-

2024 - 265823 15/7 - 22/7 = 3078,-

Derudover fik vi en kort snak med vores nye servicechef Lars , hvor vi igen igen fremførte vores frustrationer over den meget generende lavfrekvente støj fra DVI varme unitten - han er selvfølgelig ikke bekendt med problemet , men vi ved snart ikke , hvem vi skal henvende os til - vi har jo også påpeget støjen over for repræsentanten fra DVI , og han mente ikke der kunne være problem med at lave en form for støjværn ..

Med venlig hilsen -------og igen tak for jeres store indsats

Vibsen og Gunnar E201

11.april 2024

Svar fra bestyrelsen

Hej Vibsen og Gunnar

Dette fra referat d. 2.april

  "Flere ejere har bemærket, at indtjeningen ved udlejning, ikke helt står mål med det lovede fra DANLAND, denne problematik bliver taget op på det nært forestående møde med Peter Mortensen fra DANLAND".

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

17 marts 2024:  Minigolf+indendørs pool+legekælder+affalds sortering

Hej

Hvad er status på renovering af minigolfbanen ? I har i en lang periode sagt at den skulle renoveres, men der er fortsat intet sket ? Det er træls at bruge penge på noget som ikke virker ordentligt

Hvornår bliver der malet i den indendørs pool? Vi var forbi igen i går, og der er fortsat MEGET synligt med rust på rør og loftbeklædning.

Hvis i har tanker om at renovere legekælder for de små, så på vi da se på helheden ? Ja jeg tænker fortsat på den ikke så meget benytte biograf, området med spillemaskiner mm. Hvis det vil hjælpe, vil jeg gerne komme med ideer på indretning

Mht. affaldssortering, så har jeg været blandet ind i de metoder de store boligforeninger bruger i Syddjurs. Her bruges der: Ekko4. Hvilket er et system med 4 spande. Jeg tænker dog at flere lejere kan få udfordringer mht dybde på spandesystem, da vores rør under vasken fylder en del.

Ser frem til at hører fra jer

Alex E205

11.april 2024

Svar fra bestyrelsen

Hej Alex

Dette fra referat d. 2.april

  "En ejer påpeger mangel på renovering af minigolfbanen, hvilket vi i bestyrelsen mener, der skulle være tjek på, men desværre er vi ikke herre over, at der nogle børn, som ”muntrer” sig med, at putte sten og andet ind i en bestemt bane, ærgerligt K .

Maling omkring den indendørs pool, bliver udfærdiget hvert år i uge 2, samt også, hvis noget er presserende.

Bestyrelsen har hele tiden megen fokus på alle aktiviteter i Feriecenteret, som vi umiddelbart syntes fungerer godt, og især efter den opdatering der er sket i spille- og aktivitetsrum. Det der ”halter” lidt er legerummet for de mindste, hvilket vi har fokus på, og arbejder med i øjeblikket.

Vi har også fuldt fokus på det højaktuelle område, AFFALD, når bestyrelsen ved mere, bliver der sendt information ud til alle ejerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Hej,
Træningsrummet er jo en rigtig god ting at have, og der er en del godt udstyr dernede.
Men jeg ser sjældent at det bliver brugt? Har aldrig mødt nogen andre dernede. De sjældne gange jeg selv bruger det, må jeg konstatere at man mødes af en ram lugt af skimmel, og det er lidt svært at motivere sig for at træne hårdt i den slags luft.
Det er tydeligt at der er store udbulninger på savsmuldstapetet i hjørnerne, hvor der sikkert er skimmel. Og mon ikke der også tilsvarende er godt med fugt og skimmel under gulvtæpper og laminat?
Mit forslag er, at der friskes op ved at fjerne tapet og lade murene stå åbne og ånde, alternativt behandle dem med diffusionsåben maling som fx silikatmaling. Det samme med gulvene: Fjerne belægningen og lade det være et betongulv som kan ånde. Der kan evt. friskes op med ny flydespartel. Træning kan jo lige så godt foregå på måtter man lægger ud under træningen.
Håber dette kan blive til noget, så der kan komme et sundt og rart indeklima dernede.
Mvh

Stinus A206

18 marts 2024
Svar fra bestyrelsen

Hej Stinus!

Tak for din mail af 23.02.2024 til Ejerforeningen.

 

Din mail vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde i Ejerforeningen,

som finder sted, den 2. april 2024.

 

Behandlingen af din mail vil fremgå af referat fra mødet, som efterfølgende bliver lagt på

Foreningens hjemmeside.


Venlig hilsen
Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand
P.B.V.
Else Høj, A219

6..febr 2024:  Reducere el-forbruget

Hej,

Nu har det længe været moderne at spare på strømmen. Men alligevel ser det ud som spillemaskinerne i kælderen står tændt døgnet rundt, året rundt? Også da vi skulle spare allermest. Jeg synes i hvert fald de er tændt hver gang jeg kommer forbi, dag eller nat.
Og hvorfor får vi ikke lavet det sådan at der slukkes for dem udenfor åbningstiden?
Mvh

Stinus A206

21.febr. 2024

Svar fra bestyrelsen

Hej Stinus !

Tak for din mail af 07.02.2024 til Ejerforeningen.

 

Din mail blev behandlet på bestyrelsesmødet i Ejerforeningen d.21.febr

Nedenstående er fra referatet fra mødet:

      'En ejer stiller spørgsmålstegn ved, om det kan være
rigtigt at spilleautomaterne står tændte både nat og dag.
Vi kan oplyse, at spilleautomaterne er energioptimerede, og at
det er dyrere at slukke og tænde dem'.


Venlig hilsen
Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand
P.B.V.
Else Høj, A219

12 februar 2024: Bankelyde

Hej igen

jeg har læst jeres tilbagemelding fra sidste møde. Jeg er med på der kan forekomme nogle lyde fra rørene

når der er varmeforskel ,men lydene er der hele døgnet rundt med meget få ophold så må der være noget der ikke er som det skal være.

Jens Erik har fortalt at der blev gjort noget ved det i Blok E da der bankede i rørene derover.

En løsning var måske også at sænke temperaturen som Jens Erik hæver 2 gange i løbet af efteråret og vinteren, da det er der det begynder at banke i blok A.

Måske I skulle prøve at tage en snak med ham det kunne jo prøves.

Der var ingen lyde den første vinter vi havde lejligheden.

I er meget velkomne til at komme forbi og hører hvordan det lyder.

Venlig Hilsen Arne og Linda A107

21.februar 2024

Svar fra bestyrelsen

Hej Arne og Linda

Dette fra referat d. 21.febr.

  'Tidligere har en ejer henvendt sig vedrørende bankelyde. Vi drøftede dette på sidste bestyrelsesmøde, og kom med en mulig
forklaring på problemet.

Vi undersøger gerne yderligere på problemet. Ejeren vil blive kontaktet af Lars Dam

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

20 januar 2024:  Banken i rør

Hej

V har talt med Jens Erik nogle gange ang banken i vand eller varmerør. Han ville tage det med på bestyrelses møde den 6 december men kan ikke se om det har været oppe på mødet . Det er noget der er kommet det var der ikke det første år vi havde lejligheden Det ville være dejligt hvis der kunne gøres noget ved det da man vågner flere gange om natten af banken

Håber at hører fra jer.

Hilsen

Arne og Linda A107

( Fra referat 24 jan:

    'En ejer har rettet henvendelse, da der er observeret bankelyde. Bankelydene er helt uskyldige. De fremkommer i forbindelse med
varme og kulde i vand-, og varmerør. Ved varme udvider de sig,
og ved kulde trækker de sig sammen. Det er sådan bygningskonstruktionen er, og det er ikke noget vi kan gøre noget
ved.)


 

11 februar 2024:  Radiator

Hej

Et spørgsmål om varme på toilettet. Må vi opsætte en el-radiator på toilettet i vores lejlighed?

Venlig hilsen

Henriette og Flemming Mikkelsen D202

23.februar 2024

Svar fra bestyrelsen

Hej Flemming !

 

Som jeg skrev til dig, ville vi behandle din mail på vort møde, den 21. februar 2024.

 

Vi har undersøgt dit spørgsmål, og må konstatere, at det desværre ikke er lovligt.

 

Så svaret er: NEJ

 

Ha` en god dag !

 

 

Med venlig hilsen

P.B.V.

Else Høj

A219

3.november 2022:  Hundeafregning

Hej

Jeg vil gerne som ny ejer foreslå at man som ejer der lejer ud til lejere med hund, bliver afregnet med en del af det beløb som Danland opkræver.

Jeg mener at udlejning med hund giver ekstra slid på lejligheden og det derfor er rimeligt at der tilfalder lidt til ejeren.

Vi vil gerne lukke op for hund, men ikke med de nuværende afregningsmåder.

Vil også foreslå om der kunne komme sensorer/tænd knap på spa badet, det kunne måske spare strøm.

Mvh Nina, C102

10.november 2022

Svar fra bestyrelsen

Hej Nina, C102 !
Bestyrelsen for Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand har afholdt møde,
den 9. november 2022, hvor vi drøftede din mail.
Det kan oplyses, at bestyrelsen hvert år har et opfølgningsmøde med Danland, hvor
der bliver drøftet, om der skal ske nye forandringer/tiltag i samarbejdet, og der vil
bestyrelsen, næste gang, tage dit spørgsmål med.
Ja, det er rigtigt, at Danland opkræver et gebyr for kæledyr, noget af det bliver sendt
videre til Feriecenteret her, for det koster ekstra til rengøring, når der har være hund
i lejligheden. Men et + for ejere, som tillader hund i lejligheden, er tendensen, at de
oftere udlejes, derved giver det en større indtjening.
Endvidere kan det oplyses, at der er opsat sensor på SPA badet, med interval på ca.
15 min., og tænder ikke, hvis der ikke er nogen i pool området. Det er indstillet til
max strømbesparelse.

Venlig hilsen
Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand
P.B.V.
Else Høj, A219

29.sept. 2022:  El priser

Hejsa

Skriver lige til jer ,ang. mail som jeg modtog fra Danland i aftes.

Her er strøm inkluderet i lejeprisen. "Slip for at.......... bruge ferien på at tjekke strømpriser og falde i søvn til larmen fra

opvaskemaskinen, fordi i sætter den i gang om aftenen eller natten for at spare på strømmen. Hos Danland har vi en række ferieboliger,

hvor strømforbruget er inkluderet i lejeprisen. Hold øje med den gule markering på ferieboligerne, hvor der står “Inkl.strøm”"

Som ejer af lejlighed med plads til 6 personer, med spabad, opvaskemaskine tørretumbler m m . tænker jeg, det er en lidt usmagelig

markedsføring af Danland, hvor vi jo alle skal spare på strømmen, på grund af situationen i hele verden !!

Og det er jo også os som ejere, der betaler for strøm og ikke Danland

Så håber at der snart findes en løsning, med hensyn til afregning på strøm, varme og vand ved udlejning.

(Så gør det måske ikke så meget at falde i søvn til opvaskeren)😉

Ser frem til at høre fra Jer

Med venlig hilsen Hanne F 205

11.oktober 2022

Svar fra bestyrelsen

Hej Hanne !
Bestyrelsen har afholdt møde den 9. oktober 2022, hvor vi drøftede din mail.
Det kan vi kun være enige i, at det jo er os som ejer, der skal betale for el i lejlighederne,
men fra november 2022, og fremover, vil du få en godtgørelse fra Danland, pr. uge/dag
du udlejer din lejlighed. Så du kan roligt falde i søvn til opvaskemaskinens snurren.


Venlig hilsen

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand
P.B.V.
Else Høj, A219

 

11.sept. 2022:  solfanger

Hej 

 

Jeg ser der skal opføres solfanger på blok D .og så tænkte jeg om det er nok eller der skal laves anlæg på flere blokke

   

Mvh

 

Ib A101

11.oktober 2022

Svar fra bestyrelsen

Hej Ib !
Bestyrelsen har afholdt møde den 9. oktober 2022, hvor vi drøftede din mail.
Det er ikke til at vide, om det planlagte er nok, men at det ikke er et større areal i
første omgang er begrundelsen, at det ikke skal være et erhvervsmæssigt projekt.

Så derfor vil vi godt have lidt erfaring af den nuværende investering, inden der eventuelt
skal sættes flere solfangere op.


Venlig hilsen
Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand
P.B.V.
Else Høj, A219

 

7.sept. 2022:  Elpriser

Hej 

 

Jeg er lidt bekymret for, om elpriserne stikker af, så vi alle skal betale meget mere for varme i svømmehal og fællesområder. Så forsvinder sommerens indtjening helt. Kunne vi gøre noget …lukke et par måneder. Der er ingen udlejninger siden august hos mig, så det må da være få mennesker der bruger os.? Andre gode ideer ?

   

Bedste hilsner.

 

Hanne  b206

11.oktober 2022

Svar fra bestyrelsen

Hej Hanne
Bestyrelsen har afholdt møde, den 9. oktober 2022, hvor vi drøftede din mail.
Der bliver holdt nøje øje med prisudviklingen på el, så vi ikke får
den helt store overraskelse, når året er omme, men der vil ske tiltag
for at spare på strømmen, dog vil der ikke blive lukket helt ned for
svømmehallen.


Venlig hilsen
Ejerforeninger Feriecenter Bønnerup Strand
P.B.V.
Else Høj A219

 

22.august 2022: Afskærmning ved petanque-bane

Hej Bestyrelse

 

Vi har et ønske ang. afskærmning. 

Vi var meget overraskede og ikke ligefrem begejstrede, da vi uden advisering fik en petanquebane få skridt fra vores terrasse. Især ikke da den pludselig lå meget tæt op ad vores terrasse og ikke parallelt med enden af A-bygningen, som det var vist på visualiseringen.  

Vi lod det komme an på en prøve og tænkte, at der skal være plads til fornyelse.

Vi kan nu konstatere, at brugerne af banen kommer rigtig tæt på vores lejlighed og har frit udsyn til vores terrasse og stue.

Nogle hænger ud med deres hunde på bænken ved petanquebanen (og lufter dem samme sted) og vi har også oplevet større hold, der spillede petanque til efter kl. 23.

Så af hensyn til vores privatliv, ville det være rart med en eller anden form for afskærmning langs petanquebanen – selvfølgelig uden at det tager solen fra vores og naboernes terrasser.

Se vedhæftede fil billede 2.    

https://www.ejfk.dk/blok-e

Venlig hilsen

Lars og Bolette, E126 

25.august 2022

Svar fra bestyrelsen

Hej Bolette !

Desværre kan man sige, at en visualisering ”bare” er en skitse, og ikke udtrykker det fulde billede,

så ved etablering af petanquebanen viste det sig, at der slet ikke var plads nok til banen, som på det visuelle billede, så derfor blev banen drejet.

Vi drøftede jeres mail på bestyrelsesmødet, den 23.08., hvor vi nåede frem til den beslutning, at der ikke foretages noget i den anledning.

Det kan naturligvis både være en fordel og en ulempe, at have lejlighed ud til et fælles areal.

Venlig hilsen

P.B.V.

Else Høj 

 

16.august 2022: Angående Pool-området

Lidt pooltanker og -forslag fra nogle af dem, der var så heldige at ligge ved poolen i august :
 

 • Der var flere gæster og ejere, der talte om, hvornår børnepoolen udenfor bliver brugbar igen (dugen bulede op, så der ikke var plads til børn i den)? Der var mange lejere med mindre børn- heldigvis var mange friske på at hoppe i den store pool eller gå indenfor.

 • Et samtaleemne var også, om voksenpoolen mon skal renoveres mere gennemgribende på et tidspunkt (dugen buler nogle steder i bunden og der er revner og ødelagte fuger mv en del steder rundt i kanten. Er der mon en pool-renovering på tapetet?

 • Det ville også være en hjælp for ældre og handicappede med en trappe ned i den udendørs pool,
  ligesom vi har fået indenfor. Ja, og op i boblebadet indenfor for den sags skyld - det er min
  gangbesværede mand ikke den eneste, der har nævnt, når de klatrede op ad stigen til
  boblerne \uD83D\uDE42. Det vil Ældresagen sikkert også blive glade for - vi kan forstå de er gode
  lejere.

 • Det har pyntet meget med de nye liggestole og kunne også være rart med nogle flere "faste"
  parasoller ved pool-arealet i varme somre som denne, så de helt små (og større) kan komme lidt i
  skygge.

 • Smart, at der er kommet træ-underlag under bruseren ved poolen - vi så kun ét barn, der faldt i svinget denne gang. Der plejer at være flere, fordi der blev glat

Mvh

Bolette E126

18.august 2022

Svar fra bestyrelsen

Hej Bolette !

Bestyrelsen er fuldt ud opmærksomme på, at både den lille og den store udendørs pool trænger til en virkelig gennemgribende renovering.

Desværre sker det ikke lige fra dag til dag, men det er virkelig 1. prioritering for området.

Alt i alt er der stadig flere ønsker for hele centeret, så selvfølgelig kunne det også være rart med bedre trappe, ved henholdsvis udendørs pool og ved spa i svømmehallen, samt flere parasoller til de solrige dage, men dejligt er det med de ting, som er sket.

Desværre blev ”Rom” ikke bygget på én dag 

 

Venlig hilsen

P.B.V.

Else Høj 

 

4.marts 2022: Ukrainske flygtninge i feriecentret

Til orientering har vi stillet vores ejerlejlighed i feriecentret til rådighed for ukrainske flygtninge i en periode.

Hvis der måtte være andre ejere i feriecentret, som kunne have et lignende ønske om at hjælpe nogle af de over 20.000 ukrainske flygtninge, som indenfor den nærmeste fremtid ventes til Danmark, så kan man henvende sig til enten Norddjurs Kommune eller Dansk Flygtningehjælp, som vil videreformidle kontakten og forestå den praktiske indkvartering.

Ejerforeningens bestyrelse opfordres samtidig til at støtte op herom, dels ved at tage temaet op på den kommende generalforsamling og derudover bringe opfordringen op på foreningens hjemmeside .

Mvh

Ole Thellufsen D109

 

Videresendt til bestyrelsen d.4 marts 2022

 

18. august 2021: Ang. stakit

Nu da den tomme grund mod vest, er solgt, og der måske snart skal bygges på grunden, vil vi spørge om ikke stakittet ud mod grunden, kan sættes op hele vejen ned, så der bliver lukket af derover til..?

 

Mvh

Dorthe og John  C104

 

Videresendt til bestyrelsen d.18 august 2021

Svar fra bestyrelsen ( fra referat )

Hej Dorte og John

Tak for jeres mail.

Plankeværk ved C-blokken skal skiftes. Der bliver indhentet tilbud, og arbejdet bliver sat i værk i foråret 2022.

17. maj 2021: Indboforsikring

Hej

Lige et hurtigt spørgsmål inden generalforsamlingen:

Hvor finder jeg policen til indboforsikringen, som ejerforeningen har tegnet for os alle? Bygningsforsikringens police ligger godt nok på hjemmesiden.

 

Mvh

Erik  A107

 

Videresendt til bestyrelsen d.18 maj 2021 

17. maj 2021: Køb af lejlighed i E-blokken

Til rette vedkommende 

Da vi i længere tid har efterspurgt en lejlighed i stueplan i E-blokken, bookede vi en tid hos en lokal ejendomsmægler for fremvisning. Dagen før blev vi kontaktet og oplyst om, at lejligheden blev solgt til anden side og at vores fremvisning var aflyst. Det er naturligvis ærgeligt for os, for havde vi vidst der var en anden køber, kunne vi sikkert have fundet på at byde over den udbudte pris. Problemet viste sig at være, at vi er kontant købere og at mægleren dermed ikke ville opnå henvisningsprovision til et realkredit institut. Det korte af det lange, mit spørgsmål går på, om salget af alle lejligheder sælges gennem lokale mæglere eller om I har kendskab til lejligheder der kommer til salg og om I måske endda har et køber kartotek?

 

Med venlig hilsen og på forhånd tak for svar.

Lars og Jeanette.

Videresendt til bestyrelsen d.18 maj 2021 

13. maj 2021: §11 i ny vedtægt

Hej alle sammen 

Som nogen af jer sikkert har set, så har jeg stilket spørgsmål om i skulle omskrive §11 i de nye vedtægter. Jeg er helt enig i jeres hensigt, det er blot måden det skrives på. I mine øjne kan den nuværende §11 misforstås, og det er ikke godt når det er et regelsæt.

Med venlig hilsen

Alex E205

-

Videresendt til bestyrelsen d.14 maj 2021 

13. april 2021: Varmeunit

Hej Peter. 

På sidste arbejdsdag her i Feriecentret i efteråret, talte vi bl.a. om vores nye varmeunit, - og især den enerverende og konstante brummende støj, som vi er meget påvirket af.

Helt fra dengangs forslag om placering af anlægget, var vi meget skeptiske og stillede spørgsmål ved evt støjplage, - og jeg gav fald, hvordan man ville lave effektiv støjværn. Og der var "da absolut ingen grund til frygt, dette anlæg støjer overhovedet ikke - på 4 meter afstand kan det ikke høres" 

Vi vil så igen sige, at virkeligheden er en total anden .- gæster her i lejligheden er ikke i tvivl om den dybe brummen (som en dieselmotor på afstand), der hele tiden kan høres / mærkes.

Vi ved også, at firmaet bag anlægget har lovet at lave en form for støjværn, men der er jo ikke sket noget  

Har bestyrelsen talt om det.?. - da vi snakkede med dig på arbejdsdagen, sagde du, at du ville bringe det på på det efter følgende møde .... og der havde vi jo lige lige håbet på, at der ville ske noget 

Med venlig hilsen

E201. Gunnar Ambrosius

-

15.april 2021

Svar fra bestyrelsen

Hej Gunnar

Tak for din mail.

Vi drøfter varmepumpen med jævne mellemrum, også efter vores snak ved arbejdsdagen (faktisk efter begge arbejdsdage, både i efteråret og efteråret før).
Udover dig, er der indgivet en klage fra viceborgermester Benny Hammer på vegne af ejerne på Havet 30 og Fiskervej 8 (den tomme grund bag varmepumpen). Denne klage behandler BestGreen for øjeblikket, og de er i dialog med Norddjurs kommune, hvad BestGreen fortæller mig.

Så snart jeg får yderligere tilbagemeldinger fra denne klagesag, få du straks en opdatering på sagen.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen
Peter Nees

22.aug. 2020: Ejendomsvurdering

Kære bestyrelse

Vi har fået besked om at vurderingen af lejligheden i 2001 bliver sat væsentlig op. Formoder det gælder alle lejligheder. Er det noget som foreningen vil kommentere på?

Venlig hilsen

Karen og Benny E-219

24.aug.2020

Svar - fra bestyrelsen:

Kære Karen og Benny.

På bestyrelsesmødet i sidste uge aftalte vi, der skal sendes oplysninger ud til lejlighedsejerne omkring de breve fra Vurderingsstyrelsen, der i juli, august og september måned lander i vores E-boks.

Jeg har både skrevet og talt med Marie José Thingholm fra Vurderingsstyrelsen, som er hende, der kører sagen for dem.

Jeg vurderer selv brevet fra Vurderingsstyrelsen svært forståeligt, men efter en telefonsamtale med Marie José er betydeningen følgende:

Hvis ikke alle svarer ja til at accepterer stigningen i vurderingen (fra kr. 70.000 til kr. 300.000) med tilbagevirkende kraft fra 2001, bliver vurderingen først gældende fra næste år.

Det du som lejlighedsejer, og derfor modtager af brevet fra Vurderingsstyrelsen, skal gøre er, at følg linket i brevet (link ind til skat/vurderingsstyrelsen) og skrive: NEJ, det accepterer jeg ikke.

De der ikke svarer på brevet accepterer stigningen fra 2001.......MEN da vi er nogen som skriver NEJ, undgår vi alle stigningen i vurderingen med tilbagevirkende kraft, da det derfor ikke er 100% der svarer ja.

 

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand
På bestyrelsens vegne

Peter Nees

17.aug. 2020: Generalforsamling

Hej

Vi har haft fint gang i handlerne i feriecenteret i år og i den forbindelse ville jeg bare lige høre hvornår der er planlagt et tidspunkt for GF (jeg ved jo den blev udsat pga. Corona)

Jeg har tidligere været til stede på jeres generalforsamling hvor jeg har lavet et kort indslag om pris og markedsudviklingen. Hvis i synes at det kunne være aktuelt med en kort status på markedet (også i forbindelse med Corona) stiller jeg meget gerne op?

.

Med venlig hilsen

Jacob Stensgaard Nybolig

17. aug.. 2020

Svar - fra bestyrelsen:    

Til Jacob  Tak for din henvendelse. Vi gennemgår den på næstkommende  bestyrelsesmøde..( 19.aug.  /red. )

24.aug.2020

Svar - fra bestyrelsen:

Hej Jacob. Bestyrelsen vurderer, at der ikke bliver plads til et indlæg på førstkommende generalforsamling. Vi mener, at ved at invitere dig til et indlæg, skal andre mæglere have samme mulighed.

Eventuelt kan vi tilbyde alle mæglere (der vil bruge tid på det) at tage plads ved et bord ude i foyeren ved en fremtidigt generalforsamling, så vi som medlemmer kan kontakte dem mellem APS og Ejerforeningens generalforsamlinger. Her vil mæglerne kunne fortælle omkring prisudvikling, og hvad de kan tilbyde de lejlighedsejere, der vil sælge.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

15.april 2020: Indsigelse mod vandregning 2019

Kære bestyrelse.

Vi har gjort indsigelse mod Varmekontrols opgørelse af vort vandforbrug i 2019, da dette var opgjort til langt over det dobbelte af hvad det plejer at være. Forbrug i alt ca.49 m3.

En nærmere specifikation viser at forbruget i løbet af året har været normalt frem til den 26.12.19, men herfra og til den 30.12.19 er der målt et forbrug på 25,8 m3 eller hvad der svarer til ca. 5½ liter i minuttet. Og det uden der har været nogen i lejligheden udover rengøringspersonalet, som ikke har kunnet undgå at bemærke det ved et så kraftigt forbrug. Det burde både kunne ses og høres. Fra den 30.12.19 er forbruget igen helt normalt. Der har ikke været tale om et toilet der løber eller dryppende vandhaner, hvilket kan bekræftes af Jens Erik som har tilset lejligheden og som også er uforstående overfor målingen.

Vi har været i dialog med Varmekontrol, som oplyser de ikke kan gøre noget ved sagen, men oplyser at det er op til Ejerforeningens bestyrelse om der skal laves en ny afregning, som skønsmæssigt ansættes til tidligere forbrug.

Det er vores klare opfattelse at der må være tale om en målerfejl, da et så stort forbrug på så kort tid og uden at nogen bemærker det, virker urealistisk.

Håber på bestyrelsens velvilje til at få lavet en ny afregning. Det eneste bestyrelsen skal gøre er at sende en mail til Varmekontrol Att: Ulrik og bede om en ny årsafregning.

Imødeser jeres svar.

Venlig hilsen

Karen og Benny Kristensen Lejl. E-219

31.maj. 2020

Svar - fra bestyrelsen

Hej Benny

 

Vi har været nødt til at undersøge forholdene på dit toilet.

Vi kan se at forbruget i dag ser normalt ud igen,

hvor noget har gjort at vandet er løbet ud, i de dage vi har talt om.

 

Vi har lavet en undersøgelse på dit toilet, samt taget billede af indvendig toilet cisterne.

 

Det viser sig at på 10 min, kunne der løbe 82 ltr. Vand ud af cisternen,

Det vil sige 492 ltr. Vand på 1 time. = 11.808 ltr. Vand på 1 døgn.

 

Dit toilet er af den gamle type,  indvendigt i cisternen ses meget bundfald, se vedhæftede billeder.

 

Derfor har der været stor sandsynlighed for at noget har sat sig, så vandet er løbet ud i de dage som vi taler om.

 

Varmekontrol har fortalt dig, at man kan sende målerne til eftersyn, der vil koste ca. 2.000 + moms + fragt.

Denne opgave skal ejeren betale, hvis der er fejl på målerne er det Ejerforeningen som skal betale.

jeg mener ikke det er nødvendigt nu, da dit forbrugs tal er normalt igen.

 

Ejerforeningen vil opfordre ejere at få deres cisterne efterset og evt. udskiftet med nyere toiletter.

 

Ejerforeningen kan desværre ikke gøre mere i denne sag.

 

Med venlig hilsen

Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page