top of page

Om Ejerforeningen

Ejerforeningens baggrund

I 2001 blev Feriecenter Kattegat udstykket i ialt 146 ejerlejligheder og solgt til et antal ejere.
Lejlighed 1 - 146 er ferieejerlejligheder.
Lejlighed 147 - 149 udgør "resthotellet" og er fordelt således:

  • Lejlighed 147 er aktivitetsrummet under blok D, samt den tidligere reception i Blok E

  • Lejlighed 148 er restauranten i blok F (centerbygningen)

  • Lejlighed 149 er den "den resterende centerbygning", dvs. indendørs pool, mødelokaler osv. i blok F 

Foreningen er oprettet i kølvandet af denne udstykning.

Efterfølgende er Feriecenter Kattegat i 2004 blevet suppleret med 8 penthouse lejligheder, placeret på 1. sal af blok F.
De 8 penthouselejligheder benævnes "F201-F208".

Ejerforeningens formål:
  • At varetage medlemmernes fællesinteresser, herunder at forestå
    den udvendige vedligeholdelse af medlemmernes ejerlejligheder, vedligeholdelse af fællesarealer, fælles installationer og andre fælles bestanddele. 

  • At sikre ejernes fælles værdier.

  • At forestå administration af ejerforeningens indtægter og udgifter

  • At forestå udarbejdelse af varmeregnskab o.lign.

  • At eje kapitalandele i Feriecenter Bønnerup Strand ApS,                 CVR-nr.37191361.

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page