top of page

- overført fra Nyhedssiden

Tidligere nyheder 2014

...fra byggeriet:

Nov.2014

Okt.2014
Facaderenoveringener påbegyndt godt og følger i hovedtræk den udsendte tidsplan.

Evt. ændringer vil blive udmeldt så hurtigt som muligt.

  • Der er tegnet en All-risk forsikring for ombygningen

  • Facadeisoleringer ændres/opgraderes således, at det svarer til 95 mm isolering, hvilket jo giver en væsentlig bedre isoleringsgrad/U-værdi.

...fra bestyrelsen:
...fra Jens Erik og Receptionen:
...fra 'Det sker':

Ejerforeningen Feriecenter Kattegat / +45 30537632 / ejerkat@gmail.com /        webmaster +45 23393242 / © 2015 Karmark.

bottom of page